Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giáo hạt Thủ Đức: Gia đình PTTT Chúa Giêsu hành hương Năm Thánh

GĐPTTT Chúa Giêsu giáo hạt Thủ Đức đã tổ chức cho đoàn viên đến hành hương Năm Thánh kính các Thánh Tử đạo Việt Nam vào sáng ngày 24.8.2018 tại nhà thờ Thánh Gẫm.  

Giáo xứ Bùi Phát: GĐPTTT hành hương tại Ba Giồng

Sáng ngày 30.8.2018, GĐPTTT giáo xứ Bùi Phát đã đến hành hương tại Trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc giáo phận Mỹ Tho, nơi có 27 vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam.

Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

Chúa nhật 29.04.2018, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ đã tổ chức thực thi bác ái tại Mái ấm Nhân đạo Tà Nung, GP Đà Lạt.

Nội san Lửa Mến tháng 05.2018

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Gia đình PTTT hạt Phú Thọ: Chúc Tết quý cha

Đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ đã đến chúc Tết cha Hạt trưởng và cha linh hướng vào lúc 8g30 sáng thứ Ba, ngày 13.02.2018.

Giáo xứ Bùi Phát: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

Ngày 11.12.2017, Gia đình PTTT xứ đoàn Bùi Phát đã tổ chức chuyến thực thi Bác ái tại Cơ sở chăm sóc Trẻ em Khuyết tật Thiên Thần, ngụ tại giáo xứ Chu Hải, Bà Rịa.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP: BCH sinh hoạt

Nói đến GĐPTTTCG là nói tới lòng thương xót của Thiên Chúa, các thành viên GĐPTTTCG cảm nhận được điều đó nên tham gia cách tích cực để phục vụ Giáo Hội, giáo xứ.

GĐPTTT giáo hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g30 ngày 20.11.2017 tại thánh đường giáo xứ Thái Bình.