Doanh nhân Công giáo

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh tháng 9.2016

Chủ đề “Kết nối kinh doanh” được giới Doanh nhân Công giáo chọn để sinh hoạt vào sáng Chúa nhật 25.9.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh - tháng 7.2016

Chủ đề “Kết nối kinh doanh” đã được giới Doanh nhân Công giáo chọn để sinh hoạt vào sáng Chúa nhật ngày 31.7.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Doanh nhân Công giáo: Tổng kết các hoạt động

Giới Doanh nhân Công giáo đã có buổi sinh hoạt tháng 6.2016 vào sáng Chúa nhật 26.6.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Adora Dynasty - Khởi công từ những tấm lòng

Các doanh nhân của Adora đã hợp đồng với Tổng Giáo phận để phát huy mọi tiềm năng của mảnh đất hơn 1.000 mét vuông để thực hiện các dịch vụ, phục vụ cho gia đình, xã hội, đồng thời tạo quỹ cho TGP

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh

Giới Doanh nhân Công giáo đã sinh hoạt định kỳ vào sáng Chúa nhật 20/03/2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM. Có sự hiện diện của cha Đaminh Nguyễn Đình Tân, linh hướng DNCG, và khoảng 60 DNCG.

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh

Gia đình Doanh nhân Công giáo (DNCG) đã tổ chức sinh hoạt và Thánh lễ vào sáng Chúa nhật 29.11.2015 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Doanh nhân Công giáo: Học tập kinh nghiệm kinh doanh

“Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Công giáo” là chủ đề tọa đàm trong buổi sinh hoạt của Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) vào sáng Chúa nhật 25/10/2015, tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM.

Doanh nhân Công giáo: Sinh hoạt và Thánh lễ

Gia đình Doanh nhân Công giáo đã tổ chức sinh hoạt và hiệp dâng Thánh lễ vào sáng Chúa nhật 27.9.2015 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.