Tin/Bài mới

Ngày đăng Type
Gx. Bùi Phát: Lễ thánh hóa công việc làm 09-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 09/02/2019 08-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Vĩnh Hòa: Thánh lễ chúc thọ 08-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Vĩnh Hòa: Thánh lễ Mùng 2 Tết 08-02-2019 Thư viện ảnh
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 TN-C 08-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Sn. Lời Chúa: Chúa Nhật 5 TN - C (+ Video) 08-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Sn. Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần 4 TN (+video) 08-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Giáo chức CG: Họp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 08-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Phú: Kính nhớ tổ tiên 08-02-2019 Thư viện ảnh
Sn. Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần 4 TN - (+video) 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Thành: Kính nhớ tổ tiên 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Phú: Kính nhớ tổ tiên 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Giáo chức CG: Họp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 07-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Hạt Phú Thọ: GĐPTTT chúc tết quý cha 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Chợ Quán: Chúc thọ quý cụ cao niên 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bùi Phát: Thánh lễ Tân niên Kỷ Hợi 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Vĩnh Hòa: Lễ Giao thừa Kỷ Hợi 2019 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bùi Phát: Thánh lễ Giao thừa Kỷ Hợi 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Hà Nội: Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Phú: Năm mới bình an 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bình An: Mừng Xuân Mới Kỷ Hợi 07-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Tân Việt: Thánh lễ Giao Thừa 07-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Thành: Kính nhớ tổ tiên 07-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Thủ Đức: Mừng thọ quý cụ cao niên 07-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Tân Việt: Chúc thọ quý cụ cao niên 07-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Tân Phú: Năm mới bình an 07-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Vĩnh Hòa: Thánh lễ Giao thừa Kỷ Hợi 2019 06-02-2019 Thư viện ảnh
Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 07/02/2019 06-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thủ Đức: Thánh lễ Giao thừa 06-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Tòa TGM: Thăm quý cha nhà hưu Phát Diệm 06-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Tòa TGM: Thăm quý cha nhà hưu Phát Diệm 06-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Vĩnh Hòa: Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ 06-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Vĩnh Hòa: Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ 06-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Chợ Quán: Thánh lễ Mùng Hai Tết Kỷ Hợi 06-02-2019 Thư viện ảnh
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Mùng Một Tết 06-02-2019 Thư viện ảnh
Bài giảng của ĐTC tại sân vận động Zayed 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên 05-02-2019 Thư viện ảnh
Hạt Phú Thọ: GĐPTTT chúc tết quý cha 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bùi Phát: Thánh lễ Giao thừa Kỷ Hợi 05-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Hà Nội: Mừng Xuân Kỷ Hợi 05-02-2019 Thư viện ảnh
Gx. Tân Thành: Mừng năm mới Kỷ Hợi 05-02-2019 Thư viện ảnh
Tập san Hiệp sống TM tháng 02/2019 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thủ Đức: Lễ giao thừa Kỷ Hợi 05-02-2019 Thư viện ảnh
Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 06/02/2019 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Bài huấn luyện của Uỷ ban Giáo Dân (Bài 9) 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Hạt Phú Thọ: GĐPTTT chúc Tết quý cha 05-02-2019 Thư viện ảnh
Điểm lại các sự kiện trong tháng 1 năm 2019 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Việt: Thánh lễ giao thừa Kỷ Hợi 05-02-2019 Thư viện ảnh
Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn 05-02-2019 Bài viết/ Tin tức