Giáo xứ Đông Quang: Lễ Kính Thánh Giuse

WGPSG -- “Trong mọi hoàn cảnh vui buồn, anh chị em hãy bình tĩnh, cầu nguyện để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và vui vẻ thi hành. Đó là lời mời gọi của cha chánh xứ Đông Quang trong Lễ Kính Thánh Giuse -bổn mạng Giáo hội Việt Nam, cũng là bổn mạng của cha chánh xứ và thầy giúp xứ- được cử hành lúc 18g00 thứ Ba, ngày 19.3.2019 tại thánh đường giáo xứ Đông Quang.

Đầu lễ, cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại mời gọi cộng đoàn chạy đến với Thánh Giuse, học gương nhân đức của Ngài luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; hãy đến với Thánh Giuse để xin Ngài gìn giữ gia đình mình như xưa Ngài đã gìn giữ gia đình Nazareth.

Chia sẻ trong giảng lễ, dựa vào Kinh Thánh, cha chánh xứ đã cho mọi người thấy Thánh Giuse luôn mau mắn đón nhận và thi hành Thánh ý Chúa một cách vui vẻ. Cha mời cộng đoàn, trong mọi hoàn cảnh vui buồn, anh chị em hãy bình tĩnh, cầu nguyện để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và vui vẻ thi hành.

Cuối lễ, thay mặt cộng đoàn, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ ngỏ lời chúc mừng bổn mạng cha chánh xứ Giuse và thầy giúp xứ, cũng như tất cả quý cụ ông và những ai mang thánh bổn mạng Giuse.

Đáp tứ, trong tâm tình quý mến, cha chánh xứ cám ơn mọi người đã yêu thương, cộng tác và cầu nguyện cho ngài trong nhiều năm qua, và ngài xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương và đoàn kết xây dựng giáo xứ.

Gx. Đông Quang: Mừng lễ Thánh Giuse