Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C

WGPSG -- Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Nội dung:

- Suy niệm Lời Chúa

- Tin Giáo hội khắp nơi

- Tin Giáo hội Việt Nam

- Tin giáo xứ và các đoàn thể Công giáo Tiến hành