Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 23/01/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ nhân, con tạ ơn Cha vì Cha luôn chào đón con mỗi khi con trở về với Cha như người con hoang đàng. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay với tất cả những điều tươi đẹp và cả những điều sầu buồn sẽ xảy ra, để cầu nguyện cho những cộng đồng Kitô hữu đang bị bách hại, xin cho họ cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I give thanks to you because you welcome me every time I come back to you, just as the Prodigal Son. I offer to you this day, all the beautiful things and the sad things that will happen, That Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Lời của Thiên Chúa mời gọi chúng ta kết nối đôi tai với trái tim, và từ trái tim kết nối với đôi tay, để chúng ta làm nên thật nhiều điều tốt lành." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con luôn thực hành những điều con rao giảng.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"The Word of God invites us to connect our ears to our hearts, and our hearts to our hands, in order to do good deeds." (Pope Francis) Lord, may I always practice what I preach.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Mẹ nhân lành, con như đứa trẻ luôn cần được chở che. Con chạy đến bên Mẹ để nương tựa và phó thác nơi Mẹ một ngày sắp qua đi. Mẹ ơi! Con thường dành ngày sống của mình cho những việc tầm thường mà không nhận ra vẻ đẹp và sự hiện diện của Chúa. Xin gia tăng chiều sâu đức tin nơi con, và xin ban cho đôi mắt con để con biết nhận ra Chúa trong mọi sự: trong mọi biến cố và trong mỗi tha nhân. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Blessed Mother, as a child in need of help, I turn to you for support and to entrust to you this day that comes to an end. I often spent it in trivial occupations or without realizing the beauty or presence of God. Increase the depth of my faith and give me eyes that know how to recognize the Lord in everything; in every event and in every person. Hail Mary