Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 21/03/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng sáng tạo muôn loài. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Muôn vật đã thức tỉnh. Vì vậy, Chúa ơi con cũng mong tâm hồn con cũng được thức tỉnh để cầu nguyện cho những người Kitô hữu đang chịu bách hại về đức tin, và xin cho quyền tự do tôn giáo luôn được công nhận trên toàn thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Creation, today is the first day of spring. Nature awakens and so, Lord, I also wish my heart to awaken in prayer for Christians who suffer persecution because of their faith and for the right to religious freedom to be recognized throughout the world. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Bảo vệ trái đất và bảo vệ nguồn nước chính là bảo vệ sự sống." (ĐGH Phanxicô) Xin cho con làm những gì con có thể để trở nên người quản gia trung thành của ngôi nhà trái đất mà Người đã trao phó cho chúng con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"To defend the earth and to safeguard water is to protect life." (Pope Francis) May I do what I can to be a faithful steward of the earth you have entrusted to us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa qua đi, con nhìn lại ngày sống của mình. Phải chăng con chỉ quan tâm đến bản thân mình, hay con có tìm cách trao ban tình yêu của Chúa cho những người mà con gặp gỡ không? Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho con cảm thấy tự do, tha thiết yêu mến và háo hức phục vụ Ngài. Xin ban cho con một trái tim luôn rộng mở với thế giới hôm nay. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I examine my day. Was I only concerned about my well being, or did I seek to dispense your love to all those I encountered? Only you, Lord, can make me free and eager to love and serve you, help me to have a heart open to the world. Hail Mary