Giáo xứ Bình An: Mừng kính Thánh Cả Giuse

WGPSG -- Lúc 04g30 thứ Ba, ngày 19.3.2019, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, lễ mừng kính thánh Giuse đã được cử hành trọng thể. Cha Giuse Nguyễn Trung Tín, phụ tá giáo xứ, đã chủ tế Thánh lễ với sự hiệp dâng của cha Giuse Maria Lương Đức Nguyện cũng là phụ tá giáo xứ Bình An.

Hiệp ý Thánh lễ có thầy phó tế và thầy giúp xứ, quý soeur tu viện Mến Thánh Giá Bình An, quý chức tân cựu Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, đoàn thể, các ban, các giới và cộng đoàn giáo xứ Bình An cùng các gia đình, anh chị em di dân.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng dâng lời tạ ơn với tâm tình mừng kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nhắc nhớ: "Hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Giuse là quan thầy của Giáo hội Việt Nam, là bổn mạng của cha chính xứ và quý cha, quý thầy, quý tu viện Mến Thánh Giá, giáo họ 2, giới gia trưởng và rất nhiều quý chức, quý ông và quý anh em trong giáo xứ Bình An. Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Giuse, giúp chúng ta luôn biết đoàn kết, yêu thương theo gương thánh nhân trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người".  

Chia sẻ trong giảng lễ, dựa vào trích sách Samuen, bài trích thư Roma của Thánh Phaolô tông đồ và Tin Mừng theo thánh Matthêu, cha chủ tế Giuse đã gợi ý cộng đoàn cùng suy niệm về hình ảnh thánh Giuse trong vai trò một người thầy, một vị cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng vẫn cậy trông vào Thiên Chúa, và cùng Đức Trinh Nữ Maria hoàn tất sứ mạng một gia đình Thánh đầu tiên của nhân loại, của lịch sử Cứu độ. Từ gương Thánh nhân “Người công chính vươn lên chẳng khác gì bông huệ”, cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn chu toàn phận vụ theo ơn gọi bậc sống của mình, dẫu muôn vàn khó khăn với một niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa, trong hy vọng và lời cầu nguyện.

Cuối lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng ngỏ lời chúc mừng bổn mạng cha chánh xứ Giuse Trịnh Văn Viễn, hai cha phụ tá, thầy phó tế và thầy giúp xứ, quý soeur tu viện Mến Thánh Giá Bình An, giáo họ 2, giới Gia Trưởng và quý vị nhận thánh Giuse làm bổn mạng. Với lòng tri ân, giáo xứ hướng về cha chính xứ Giuse như lời vị đại diện phát biểu: “Trong những tháng gần đây, mặc dù tuổi cao và sức khoẻ suy giảm nhiều, nhưng cha đã không biết mệt mỏi, luôn cầu nguyện và một lòng vì sự thăng tiến của giáo xứ. Cha đã tận tâm tận lực cùng cộng đoàn giáo xứ lo liệu về nhiều mặt, với nhiều phương cách để giúp công trình nhà Chúa luôn phát triển, đức tin cộng đoàn luôn thăng tiến. Xin Chúa thêm sức và luôn gìn giữ quý cha trong thánh ý Chúa”.  

Đáp từ, cha chủ tế thay mặt cha xứ, quý cha phó cảm ơn quý chức và cộng đoàn đã cầu nguyện và mừng bổn mạng quý cha, quý tu sĩ nam nữ, tu viện MTG Bình An và những vị nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

Được biết, nhiều giáo xứ trong giáo hạt Bình An cũng cử hành lễ mừng thánh Giuse, bổn mạng nhiều quý cha, quý thầy, các hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ trong ngày Phụng vụ này, gồm các giáo xứ: Bình An, Bình Đông, Bình Sơn, Bình Thái, Bình Thuận, Mông Triệu và Nam Hải.

Gx. Bình An: Mừng lễ Thánh Giuse