Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 17/03/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, vào ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Chay hôm nay, cũng là ngày mừng kính lễ thánh Patrick, xin cho con biết học hỏi từ tấm gương của thánh nhân, biết cách truyền giáo cho người khác bằng sự thật và đức bác ái. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this Sunday of Lent, which is also the feast of St. Patrick, may I learn from his example on how to evangelize others with truth and charity. I offer this day in particular that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Đức Giêsu làm cho chính Ngài trở nên như hạt lúa mì rơi xuống đất, tự hủy mình đi để mang lại sự sống mới. Niềm hy vọng của chúng ta trổ sinh từ sự sống tràn ngập tình yêu đó." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa xin hãy đến, và dạy con nẻo đường của thập giá.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"Jesus made Himself like the grain of wheat that falls to the ground and dies to give life. Our hope springs from that love-filled life." (Pope Francis) Come, Lord, teach me the way of the cross.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày dài kết thúc, con nghĩ lại về ngày hôm nay và xét lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Con có phải là một người Ki-tô hữu biết đem lòng yêu mến vào tất cả những việc con đã làm? Con cần thăng tiến bản thân trên những phương diện nào? Lạy Chúa, xin thương xót con và dạy con đi trên con đường của ánh sáng. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I think back over my day and examine my thoughts, words and deeds. Was I a loving Christian in all that I did? In what areas do I need to grow? Have mercy on me, Lord, and teach me the path of light. Hail Mary