Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 11/3/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, con khởi đầu ngày mới dưới ánh mắt yêu thương của Cha. Xin giúp con trở nên ánh sáng cho tha nhân và đưa họ ra khỏi bóng tối mà họ đang mắc phải. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this day underneath your loving gaze. Help me this day to be a light to others, bringing them out of the darkness they may be in. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Sống nối kết với Chúa Giêsu có nghĩa là để cho bản thân được đổi mới mỗi ngày nhờ Ân Sủng." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến và cư ngụ trong trái tim con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"Living the encounter with Jesus means allowing yourself to be turned inside out by Grace every day." (Pope Francis) Come, Lord, dwell within my heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hoàng hôn buông xuống, con ngồi lại và tĩnh lặng ngẫm nghĩ về những khoảnh khắc đã diễn ra hôm nay. Con đã chia sẻ tình yêu của Chúa với tha nhân như thế nào? Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim con để mọi không gian con bước tới tình yêu của Ngài luôn lan tỏa tràn đầy. Xin cho con sức mạnh để con mang tình yêu Ngài cho thế giới hôm nay. Kính Mừng Maria....

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I dwell upon my day and think about the many moments that transpired. How did I share your love with others? Enlarge my heart, Lord, so that I can make more and more space for you, giving me the strength to bring your love to the world. Hail Mary