Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 23/02/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con xin dâng lên Cha tất cả mọi khổ đau, khó khăn, và sự bất toàn của con hầu mong Cha biến đổi tất cả thành lời cầu nguyện có giá trị để xin cho mọi người biết quảng đại đón nhận những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this new day, I want to offer you all my pains, difficulties, incapacities, so that you may turn them into a worthy prayer for the generous welcome of the victims of human trafficking, violence and forced prostitution. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thế giới có được món quà hòa bình, đặc biệt cho những người đang đau khổ nhất vì những cuộc xung đột vẫn đang diễn ra." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin bình an của Ngài ngự trị nơi trái tim mỗi người trong nhân loại này.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"Let us invoke the gift of peace for the whole world, especially for those people who are suffering most because of ongoing conflicts." (Pope Francis) May your peace reign, Lord, in the hearts of all humanity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, hôm nay, con đã nhận được bao nhiêu tình yêu và con đã cho đi bao nhiêu? Đây là những điều mà con cần hỏi chính bản thân con khi ngày gần kết thúc. Con xin đặt trọn vẹn tất cả những điều đó trong bàn tay Chúa. Xin giúp con biết ở lại thật gần gũi với những ai đang đau khổ và biết chia sẻ những lời an ủi động viên họ. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

How much love have I received today? How much I was able to give? These are the questions that I ask myself at the end of this day and which I put into your hands, Lord. Help me to remain close to the suffering and offer what consolation I can give. Hail Mary