Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 22/02/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời là "vị mục tử nhân lành", Cha đã trao phó cho thánh Phêrô nhiệm vụ dẫn dắt và bảo vệ đoàn chiên của Cha. Xin bảo vệ Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị thánh Phêrô và giúp đỡ người lèo lái con thuyền Giáo Hội đến gần Cha hơn. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you are the “Good Shepherd,” who gave to Peter the task of leading and protecting your flock, protect the Holy Father, successor of Peter, and help him to guide the Church closer to you. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô chìa khóa để mở cửa vào Nước Trời, và không đóng nó lại." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin mở trái tim con ra để con đón nhận tất cả những người mà con gặp gỡ hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"Jesus entrusted to Peter the keys to open the entrance to the kingdom of heaven, and not to close it." (Pope Francis) May my heart be open, Lord, to all those I encounter today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con cảm thấy mình có chút giống thánh Phêrô, háo hức bước theo Chúa nhưng thiếu kiên định và mong manh yếu đuối, thậm chí đôi lúc con còn hèn nhát nữa. Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người quản gia đáng tin cậy, can đảm và trung thành, sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần đến con. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I feel a bit like St. Peter: eager to follow you, but inconstant and fragile and sometimes even cowardly. Help me, Lord, to become a reliable, courageous and faithful steward, ready to help those in need. Hail Mary