Hội đồng Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha sắp tái nhóm

Hội đồng này quen gọi là Hội đồng C-9 nhưng nay trở thành Hội đồng C-6 vì có 3 vị không còn thuộc Hội đồng này, đó là Đức Hồng y George Pell (77 tuổi) người Australia, Đức Hồng y Francisco Xavier Errázuris (85 tuổi) người Chile, và sau cùng là Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya (78 tuổi) người Congo Kinshasa.

Nhân dịp Hội đồng này tái nhóm, dư luận lại bàn tán về việc sắp hoàn tất và công bố Tông Hiến “Praedicate Evangelicum” (Các con hãy loan báo Tin Mừng) sẽ thay thế Tông Hiến “Pastor Bonus” (Mục Tử nhân lành) về giáo triều Roma (ban hành cuối tháng 06/1988).

Tiến trình tham khảo ý kiến

Dự thảo văn kiện này đang ở trong giai đoạn tham khảo ý kiến các nhà giáo luật. Ngày 27/10/2018, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Ông Marco Mellino làm Giám Mục và là đồng tổng thư ký Hội đồng các hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, với nhiệm vụ cùng với Đức Cha Tổng thư ký Marcello Semeraro, tiến hành việc tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Người ta cho rằng nếu mọi sự tiến hành trôi chảy, Tông hiến “Praedicate Evangelicum” có thể được Đức Thánh Cha công bố ngày 28/06/2019 tới đây, áp lễ trong kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, sau khi được Hội đồng C-6 duyệt lại lần chót, có thể là trong khóa họp thứ 29 vào tháng tư năm nay. (Sismografo 13-2-2019).

(Nguồn: http://vietnamese.rvasia.org)