Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 15/02/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong ngày lễ kính thánh Claude la Colombière hôm nay, con xin dâng trái tim con cho Cha để xin Cha biến đổi thành một trái tim biết sống cho tha nhân. Con cũng cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này là xin cho nhiều tâm hồn quảng đại biết đón nhận những nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời ...

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, on this day dedicated to the memory of St. Claude de la Colombière, I want to offer you my heart, that it may be transformed into a heart for others. I also pray for the intention of this month, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Từng ngày sống trong đời, chúng ta cảm nhận rõ sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương cứu độ ta từ vũng lầy tội lỗi, sợ hãi và buồn phiền." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì tình yêu dịu dàng mà Chúa dành cho con và toàn thể nhân loại.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"In our daily lives we experience the tenderness of God who lovingly saves us from our sins, fears and anxieties." (Pope Francis) Thank you, Lord, for your tender love for me and all of humanity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con nhớ lại về sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong nhiều khoảnh khắc của ngày hôm nay. Xin giúp con mỗi ngày càng trở nên khí cụ của sự dịu dàng và lòng thương xót của Chúa. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I consider your loving presence during the many moments of this day. Help me to be an instrument of your tenderness and mercy each day. Hail Mary