Giáo xứ Bùi Phát: Lễ thánh hóa công việc làm

WGPSG-- Thiên Chúa luôn luôn yêu thương ban cho ta có sức khỏe và khả năng làm việc để góp phần xây dựng công trình cứu độ của Ngài”.

Trên đây là lời chia sẻ của cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh trong Thánh lễ Mùng 3 Tết xin thánh hóa công việc làm, được cử hành lúc 05g30 sáng ngày 07.02.2019 tại nhà thờ Bùi Phát do ngài chủ tế. Thầy phó tế Giuse Lê Quốc Hùng phụ bàn thờ.

Thành phần tham dự có quý tu sĩ nam nữ cùng rất đông cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Sau bài Tin Mừng, cha Đaminh chia sẻ: “Thiên Chúa luôn đề cao và tôn trọng sự lao động của con người. Trong bài đọc một, ta đã nghe, sau khi tạo dựng công trình vũ trụ Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp và đã trao quyền cai quản cho con người để tiếp tục sáng tạo công trình của Ngài. Con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, đó là sự thông minh, tự do, tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau vì Thiên Chúa là tình yêu”.

Ngài dẫn giải thêm: “Giáo hội dành riêng ngày Mùng 3 Tết để thánh hóa công ăn việc làm, tất cả đều bởi Thiên Chúa ban cho, vì thế có câu thành ngữ “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Do đó, chúng ta hãy trông cậy và tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, vì Ngài luôn luôn yêu thương ban cho ta sức khỏe và khả năng làm việc băng trí óc hay lao động chân tay để góp phần xây dựng công trình cứu độ của Thiên Chúa”.

Thánh lễ nối tiếp với với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 06g30 trong sự hân hoàn và dâng lên Chúa một ngày mới với nhiều tin yêu và hy vọng.