Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 02/2019

WGPSG – Tập san Hiệp Sống Tin Mừng là tài liệu học tập hằng tháng của Hiệp hội Thánh Mẫu, nhằm giúp hội viên sống tin thần Xin Vâng và Phục vụ của Chúa Giêsu…

Nội dung:

- Thư linh mục Giám huấn: Đồng hành với các gia đình di dân
- Thực tập nhân bản: Kiềm chế miệng lưỡi
- Mục vụ gia đình: Xét đoán và kết án hồ đồ gây đổ vỡ hạnh phúc
- Tư liệu Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa nhật 4 TN-C, Chúa nhật 5 TN-C, Chúa nhật 6 TN-C, Chúa nhật 7 TN-C
- Tư liệu huấn luyện Huynh trưởng: Linh đạo phục vụ Hiệp hội Thánh Mẫu.
- Thư giãn: Cấm đái bậy
- Nhỏ ti hữu ích: 10 lợi ích của trái ổi đối với sức khỏe
- Sinh hoạt tại các liên đoàn.