Trang Web mới (phiên bản thử nghiệm) của Tổng Giáo phận Sài Gòn

WGPSG -- Kể từ ngày 2-2-2019, TRANG WEB MỚI (phiên bản thử nghiệm) của Tổng Giáo phận Sài Gòn (tgpsaigon.net) đã bắt đầu xuất hiện. Trang web này - được thiết kế theo mẫu https://www.vaticannews.va (trang web của Vatican) - có giao diện và cấu trúc mới với 6 ĐỀ MỤC chính (nằm trên thanh menu):

  1. TRANG CHỦ nhằm giới thiệu các menus chính yếu: Tin quan trọng (Tiêu điểm), Thông báo, Lời Chúa hằng ngày, Chuyên mục, Giáo hạt - Giáo xứ, Video, Radio trực tuyến, Album Ảnh, Nối kết...
  2. THỜI SỰ gồm các menus: Tin quan trọng (Tiêu điểm), Thông báo, Tin mới nhất, Sinh hoạt Giáo phận, Sinh hoạt Giáo xứ, Tin Giáo hội Việt Nam, Tin Giáo hội toàn cầu, Đoàn thể, Chủng viện, Trung tâm Mục vụ, Dòng tu.
  3. LỜI CHÚA gồm các menus: Lời Chúa hằng ngày, Lời Chúa & cuộc sống mỗi ngày, Kinh tối gia đình, Suy tư & Cầu nguyện, Phụng vụ Chư Thánh, Phụng vụ Chúa nhật, Bài giảng Chúa nhật, Bài giảng CN cho Thiếu nhi, Học hỏi Phúc âm, Kinh Thánh bằng hình, Suy niệm Tin Mừng, Nhịp sống Tin Mừng.
  4. MEDIA gồm các menus: Video, Radio trực tuyến và Album Ảnh.
  5. CHUYÊN MỤC gồm các menus: Trùng tu Nhà thờ Đức Bà, Bảo vệ Mội trường, Chứng nhân thời đại, Gương Linh mục, Đại hội Dân Chúa, Công nghị Giáo phận, Năm Linh mục, Năm Đức Tin.  
  6. GIỚI THIỆU TGP gồm các menus: Tổng Giáo phận Sài Gòn TP.HCM (Lược sử, Toà TGM, Chủng viện, Học viện Mục vụ), Tổ chức & Điều hành (Ban Tư vấn, Hội đồng Linh mục, Hội đồng Mục vụ, Đại diện Giáo dân, các Ban Mục vụ, các Đoàn thể, Linh mục, Tu sĩ), Giáo hạt & Giáo xứ.

Ngoài ra còn có phần FOOTER (nằm ở vị trí cuối cùng của mỗi trang) gồm: Lịch Phụng vụ, Ghi chú về Trang web cũ & TRANG WEB MỚI của TGP, Liên kết websites.

Ban Mục vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn TP.HCM trân trọng thông báo.