Phát biểu khai mạc buổi Gặp gỡ Đại kết

Đức Cha Giám quản phát biểu khai mạc

Trong buổi gặp gỡ Đại kết tại Trung Tâm Mục Vụ chiều ngày 22.1.2019, Đức cha Giám Quản đã có phát biểu khai mạc sau đây:

*

Kính chào Quý Cha, quý Mục sư,
Quý Tu sĩ Nam nữ và Quý anh chị em Kitô hữu,

Hôm nay, chúng ta gặp nhau tại Trung tâm Mục vụ này để Cử hành buổi Suy tôn Lời Chúa, nhân Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu, từ 18-25/1/2019.

Chủ đề của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu năm nay là “Anh em hãy theo đuổi sự công chính”, hay một cách chính xác, chủ đề này trích từ câu Kinh Thánh, trong sách Đệ Nhị Luật chương 16, câu 20:

“Anh (em) hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi, để anh (em) được sống và được chiếm hữu đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em)”.

Kính thưa Cộng đoàn,

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu năm nay đã được chuẩn bị bởi một nhóm đại diện từ các vùng khác nhau của Indonesia, bao gồm Liên Hiệp các Giáo hội ở Indonesia và Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia.

Cha Tom Orians, Phó Giám đốc của Viện Đại kết và Tôn giáo đã chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu năm nay, tại Indonesia, trong bối cảnh xã hội, còn nhiều bóng đen của tham nhũng, tham lam và bất công đang tạo ra nhiều sự bất bình đẳng và chia rẽ. Chúng ta được mời gọi cùng nhau làm chứng cho công lý và cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Sự hiệp nhất này trở thành phương tiện của ân sủng mà Chúa Kitô dùng để chữa lành sự tan vỡ của thế giới."

Kính thưa cộng đoàn,

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu năm xưa: “Lạy Cha, xin cho chúng nên một” vẫn còn đang vang lên trong thế giới đa dạng và phức tạp hôm nay.

Cùng với Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa buổi gặp gỡ này để cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Trung tâm Mục vụ, ngày 22.1.2019
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu

Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám Quản Tông Tòa TGP Tp.HCM

TTMV: Gặp gỡ đại kết Kitô Giáo