Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 17/01/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới trong ánh sáng trước tôn nhan Cha. Con xin dâng lên Cha các việc làm trong ngày hôm nay cả những khó khăn và niềm vui cùng những lời cầu nguyện, để xin cho cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ ở châu Mỹ La Tinh biết noi gương Mẹ Maria và đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day in the light of your face. I offer to you this day of work, with its difficulties, joys and prayers, that young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Thông điệp Tin Mừng là nguồn mạch của niềm vui: một niềm vui được lan truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và dó là niềm vui mà chúng ta được thừa hưởng." (ĐGH Phanxicô) Xin Chúa cho các bạn trẻ của con trên toàn thế giới được thừa hưởng niềm vui Tin Mừng.

 

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"The Gospel message is a source of joy: a joy that spreads from generation to generation and which we inherit." (Pope Francis) My young people around the world inherit the joy of the Gospel.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày dài kết thúc, con tạ ơn Chúa vì mọi ân sủng Ngài ban cho con hôm nay. Xin giúp con biết trung thành với Ngài và dù có mỏi mệt cũng luôn thực thi thánh ý Ngài. Kính Mừng Maria....

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this long day, Lord, I thank you for the many blessings you have given me. Help me to be faithful to you and to always do your will, no matter how tired I may get. [Hail Mary]