Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Thường Niên - Năm C

Học hỏi Phúc âm
Chúa nhật 2 Thường niên - Năm C
(Ga 2,1-11)

Lời Chúa

1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. 2Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". 4Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến" 5Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

6Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. 8Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. 9Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ".

Học hỏi

1. Trong toàn bộ Phúc âm Gioan, có mấy đoạn kể chuyện về Đức Giêsu và Mẹ Ngài?

2. Trong bài phúc âm này, có mấy cuộc gặp gỡ trò chuyện cả thảy?

3. Toàn bộ Phúc âm Gioan có bao nhiêu dấu lạ? Dấu lạ đầu tiên và dấu lạ cuối cùng có gì giống nhau?

4. Phúc âm Gioan có nói đến tên Đức Maria không? Trong Phúc âm này, Đức Mẹ được gọi là gì? Khi nghe Đức Giêsu gọi Mẹ là , bạn thấy có bình thường không? Xem Ga 2,4; 19,26; 4,21; 20,15.

5. Trong Ga 2,4 Đức Giêsu cho thấy giờ của mình chưa đến. Khi nào thì giờ ấy mới thật sự đến trọn vẹn?

Đọc Ga 7,30; 8,20; 12,27-28; 13,1; 16,32; 17,1.

6. Trước khi giờ ấy đến trọn vẹn, có khi nào giờ ấy loé lên trong đời sống tông đồ của Đức Giêsu không?

Đọc Ga 4,23; 5,25. Sau biến cố Cana, giờ ấy có loé lên không?

7. Đọc lại Ga 2,4. Tại sao Đức Giêsu lại có vẻ lạnh nhạt trước yêu cầu của Mẹ và nhu cầu của đám cưới?

8. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ? Đọc Ga 2,5.

Bạn nghĩ gì về thái độ của những gia nhân? Đọc Ga 2,7-9.

9. Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu đem đến điều gì cho đôi tân hôn và tiệc cưới của họ? Các đôi tân hôn của xã hội chúng ta hôm nay đang thiếu gì?

10. Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình? Đọc Ga 1,14; 11,4.40. Ngài có trổi vượt hơn Lề Luật Cựu ước và ông Môsê không? Đọc Ga 1,17.