Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa 16

WGPSG -- Nhằm giúp các bạn trẻ có điều kiện thăng tiến bản thân về kiến thức nhà đạo và văn hóa, hầu sau này trở thành người hữu ích cho Giáo hội và xã hội, ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa 16 vào lúc 19g30 tối thứ Ba, ngày 01.01.2019.

 

Khóa 16 gồm các lớp:

1/ Học hỏi 22 đề tài “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn" vào lúc 20g15 tối thứ Năm hằng tuần.

2/ Mở 60 lớp học miễn phí từ Văn hóa, Nhà đạo, Năng khiếu, Kỹ năng, Hướng nghiệp và huấn nghệ dành cho mọi người trẻ, không phân biệt tôn giáo, giáo xứ...

Các lớp sẽ nhận học viên đến hết ngày 01.01.2019.

Đề nghị các bạn trẻ muốn theo học, xin theo dõi chương trình đính kèm và đăng ký.

Ban MVGT giáo hạt Xóm Mới trân trọng thông báo.