Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 93

MỤC LỤC

- Lời ngỏ
- Toàn văn Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới 01/01/2019
- Giáng Sinh và ước vọng hòa bình
- Tình yêu tự hạ
- Lễ hội Giáng Sinh của trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 2018
- Danh sách Ân nhân hỗ trợ Lễ hội Giáng Sinh
- Caritas TGP – Thánh lễ tại Mái ấm Chí Hòa
- Caritas TGP- Mổ mắt cườm cho người nghèo
- Caritas giáo xứ Thánh Linh – Khám chữa bệnh cho người nghèo
- Caritas giáo xứ Trung Mỹ Tây – Tặng quà cho người nghèo
- Chia sẻ - Nơi ấy Chúa sinh ra
- Góp nhặt truyện ý nghĩa về gia đình
- Hiệp dâng lời cầu nguyện cho các Linh hồn.

File gửi kèm: