Giáo xứ Tân Thành: Mừng bổn mạng giáo họ Têphanô

WGPSG -- “Xin cho chúng con biết noi gương, bắt chước Thánh Têphanô yêu thương những kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ không ưa, ghen ghét, muốn làm hại chúng con”.

Lời tâm tình của linh mục chánh xứ Đa Minh Phạm Minh Thủy trong Thánh lễ kính thánh Têphanô – phó tế tử đạo tiên khởi, bổn mạng giáo khu IV (giáo họ Têphanô), vào lúc 17g30 ngày 26-12-2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Đa Minh Phạm Minh Thủy cử hành. Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, ca đoàn Tông đồ Đức Mẹ phục vụ Thánh lễ, giáo dân giáo khu IV và giáo xứ Tân Thành.

Đầu lễ, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình, ân nhân, những bệnh nhân trong giáo họ Têphanô.

Trong bài giảng, linh mục Đaminh cho thấy Bài Tin Mừng hôm nay của thánh Matthêu nói đến những người theo Chúa sẽ bị bắt bớ, đau khổ, hy sinh và cả cái chết: “Các Kitô hữu sẽ bị mọi người ghen ghét, bị bắt nộp cho công nghị, bị đánh đòn, bị điệu đến các vua chúa quan quyền, bị nộp cho người ta giết”, nhưng Chúa Giêsu đã an ủi: Đây là dịp để làm chứng cho Chúa, đừng có lo gì cả vì có Chúa Thánh Thần đồng hành, và kiên trì chịu  đau khổ cho đến cùng sẽ được cứu độ.

Ngài cũng diễn tả đôi nét về chứng nhân Têphanô, vị phó tế của Hội Thánh thời sơ khai, người đầu tiên tử vì đạo, và những lời tiên báo của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm nơi ngài. Thánh Stêphanô là bổn mạng của khu IV, là thầy phó tế, chấp nhận làm người phục vụ, đồng thời tham gia vào việc loan báo Tin Mừng, giảng dạy, biện bác, khuyên nhủ, răn đe và còn làm chứng bằng sự tha thứ: trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài đã cầu nguyện xin Chúa đừng chấp tội những kẻ ném đá mình: “Xin Chúa đừng chấp tội họ”, nhờ thế Saolô đã được ơn trở lại, trở thành tông đồ giảng dạy cho dân ngoại, đã gặp gỡ được kẻ thù của mình là Têphanô trên nước hằng sống. Qua đó, linh mục chánh xứ rút ra bài học: Theo Chúa nhất định phải chấp nhận hy sinh, khó khăn, đau khổ, nhưng “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ”. Noi gương Thánh Têphanô biết tha thứ cho nhau, tha thứ cho những kẻ làm hại mình, không những tha thứ mà còn phải cầu nguyện cho họ. “Xin cho chúng con biết noi gương, bắt chước Thánh Têphanô yêu thương những kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ không ưa, ghen ghét, muốn làm hại chúng con”.

Thánh lễ tiếp tục với Kinh Tin Kính.

Cuối lễ, Linh mục chánh xứ đã thay lời cộng đoàn phụng vụ trong giáo xứ chúc mừng bổn mạng giáo họ Têphanô (là giáo họ xa nhất trong giáo xứ), cám ơn Ban Điều hành và các gia đình trong giáo họ đã đoàn kết cộng tác với nhau để xây dựng giáo xứ.

Ông Antôn Đinh Tiến Hùng, Trưởng ban điều hành, đã thay lời giáo dân giáo họ Têphanô cảm ơn linh mục chánh xứ, quý chức, quý anh chị em ca đoàn Tông đồ Đức Mẹ và cộng đoàn.

Tiếng hát bài “Hang Belem” từ ca đoàn thật sốt mến đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g30. Sau đó là liên hoan mừng bổn mạng tại hoa viên giáo xứ.

Gx. Tân Thành: BM giáo họ Stêphanô