Giáo xứ Tân Thành: Mừng bổn mạng HĐMV giáo xứ

WGPSG -- “Ai cũng có thể sống tinh thần tử đạo của các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam để làm chứng cho đức tin của mình nơi mọi môi trường sinh sống và làm việc của người tín hữu trong xã hội hôm nay”.

Linh mục Đaminh Phạm Minh Thủy – chánh xứ - đã khẳng định như thế trong bài giảng khi cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ (HĐMV) và ca đoàn Anrê Dũng Lạc, vào lúc 17g00 ngày 18.11.2018 tại nhà thờ thánh Vinh sơn giáo xứ Tân Thành. Hiệp dâng Thánh lễ có quý nữ tu, các thành viên HĐMV, đại diện các đoàn thể, ca đoàn Anrê Dũng Lạc (hát lễ) và cộng đoàn giáo xứ.

Ngay từ 16g30, các thành viên HĐMV và ca đoàn Anrê Dũng Lạc đã chầu Thánh Thể cách trọng thể với kinh phụng vụ kính các Thánh Tử Vì Đạo.

Trước Thánh lễ, linh mục chánh xứ và đại diện HĐMV giáo xứ đã cung nghinh xương thánh Tử Đạo và đặt trên bàn thờ kính các ngài cách cung kính.

Trong bài giảng lễ, linh mục chánh xứ đã mời gọi mọi tín hữu hãy chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam. Ngài diễn giảng: Việc học hỏi này vừa giúp hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh Việt Nam và các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam vừa thúc đẩy noi gương sống của các ngài. Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội, thuộc mọi thành phần trong Hội Thánh. Điều này cho thấy ai cũng có thể sống tinh thần tử đạo của các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam để làm chứng cho đức tin của mình nơi mọi môi trường sinh sống và làm việc của người tín hữu trong xã hội hôm nay. Chắc chắn các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam đã sống lời Chúa cách triệt để, nhất là các ngài đã sống Phúc Thật Tám Mối, đặc biệt phúc mối thứ VIII.

Tuy nhiên, không phải là tất cả mọi người tín hữu đều được mời gọi hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin của mình, nhưng ai cũng được mời gọi sống đạo để làm chứng cho đức tin chân chính và là phương cách tốt nhất để xây dựng Nước Chúa ở trần gian. Chúa nói: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Sống vì đạo đòi hỏi phải bền chí, kiên tâm, Chúa bảo: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ”.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người Công Giáo sống theo lời Chúa dạy, làm ăn theo lương tâm, theo sự thật thì bị người đời ghen ghét, hãm hại, loại trừ. Chấp nhận sự thiệt thòi để giữ được đức tin, lương tâm, sống đạo phù hợp với Tin Mừng của Chúa, đó cũng là tử đạo, đang làm chứng cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ nhìn nhận lối sống chân chính ấy và Chúa sẽ ban lại phần thưởng vĩnh cửu đời đời.

“Xin các thánh tử đạo phù hộ cho chúng con là những người Kitô hữu có được sức mạnh sẵn sàng từ bỏ ý riêng, từ bỏ thói quen tội lỗi, từ bỏ lối làm ăn sinh sống trái với lương tâm, thắng được con người ích kỷ, còn nhiều khiếm khuyết của chúng con, để chúng con bằng lòng đi theo chân Chúa”.

Cuối lễ, ông Phêrô Vũ Văn Hiệu – chủ tịch HĐMV giáo xứ - thay lời thành viên HĐMV và ca đoàn Anrê Dũng Lạc cám ơn cha chánh xứ, mời gọi các bạn trẻ cộng tác với giáo xứ làm cho ngôi thánh đường sạch đẹp chuẩn bị cho ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh 2018.

Đáp từ, linh mục chánh xứ cám ơn HĐMV, Ban điều hành các giáo họ, các ca đoàn, đặc biệt ca đoàn hát lễ hôm nay đã quên mình, hy sinh thời giờ để phục vụ cho giáo xứ, đó cũng là cung cách noi gương các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam sống đạo.

Tiếng hát bài "Thánh Anrê Dũng Lạc” từ ca đoàn Anrê Dũng Lạc thật sốt mến đã kết thúc Thánh lễ lúc 18g15. Sau Thánh lễ, mọi người ra về trong tâm niệm noi gương các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam sống tốt đạo đẹp đời.

Gx. Tân Thành: Mừng bổn mạng HĐMV