Giáo xứ Sao Mai: Bản tin số 137, tháng 11.2018

WGPSG -- Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Nội dung:

- Lá thư Linh mục chánh xứ: Vượt qua cõi chết để vào cuộc sống vĩnh hằng.

- Huấn luyện nhân bản: Tình yêu từ trái tim.

- Mục vụ hôn nhân gia đình: ghen có bảo vệ hạnh phúc gia đình không ?

- Hiệp sống Tin Mừng.

- Trang mục vụ.

- Thông tin giáo xứ.