Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 91

MỤC LỤC

-Lời Ngỏ

-Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam – Những con người mang nặng tình quê hương

-Ý nghĩa bức họa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

-Caritas Việt Nam – Hội nghị Thường niên 2018 – Kỷ niệm 10 năm thành lập

-Bài diễn văn khai mạc Hội nghị Thường niên 2018 của Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu

-Caritas TGP Sài Gòn – Thánh Lễ mừng bổn mạng

-Caritas TGP Sài Gòn – Khai trương Quán cơm 5.000đ

-Mái ấm Chí Hòa – Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

-Caritas TGP Sài Gòn - Mổ mắt cho người nghèo

-Caritas giáo xứ Cao Thái mừng bổn mạng

-Caritas giáo xứ Tam Hà – Tháng Mười yêu thương

-Sứ điệp của Đức Thánh Cha ngày Thế giới Người nghèo lần II

-Tổ chức ngày Thế giới Người nghèo lần II

-Mục Góp nhặt truyện ý nghĩa – Truyền thuyết và ý nghĩa loài hoa bất tử

-Hiệp dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn

-Cười mỉm chi

 
Files/Poster gửi kèm: