Giáo xứ Đức Tin: Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh mừng bổn mạng

WGPSG -- “Chúng ta phải lựa chọn liên lỷ trong cả cuộc đời”. Đó là lời trích trong bài giảng của cha Giacôbê trong Thánh lễ đồng tế mừng bổn mạng và tuyên khấn của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh (HĐGDĐM) giáo xứ Đức Tin, kính thánh Giêronimô - Tiến sĩ hội Thánh - tại nhà thờ Đức Tin lúc 17g30 ngày 27.09.2018. Thánh lễ do cha Giuse Hoàng Đình Hải - chánh xứ giáo xứ Đức Tin - chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giacôbê và Vinh Sơn thuộc dòng Đa Minh, thầy phó tế Đa Minh phụ bàn thánh.

Đến hiệp dâng Thánh lễ cótThầy Giuse dòng Đaminh, quý xơ dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, đại diện Ban chấp hành HĐGDĐM giáo phận Sài gòn và giáo hạt Gò vấp, các thành viên HĐGDĐM giáo xứ Đức Tin và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Đặc biệt có 9 chị em khấn tạm, khấn 3 năm và khấn trọn của HĐGDĐM giáo xứ Đức Tin.

Trong bài giảng, cha Giacôbê huấn giáo cho cộng đoàn bài Tin Mừng mới nghe: Hội thánh là gì và nước Trời là gì. Nước trời giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Chính vì thế, Hội thánh luôn dạy chúng ta phải biết lựa chọn trong từng giây phút, từng ngày, từng tháng, Chúng ta phải lựa chọn liên lỷ trong cả cuộc đời. Ngài dẫn chứng: “Chúng ta tham dự Thánh lễ mỗi ngày, mỗi tuần, bình thường thì thật đơn giản. Thế nhưng, có ngày trời đổ mưa hay do cảm hoặc có tiệc, lúc này chúng ta chọn đến với Chúa hay chọn chiều theo xác thịt nặng nề ấy. Mỗi sáng thức dậy là chúng ta phải lựa chọn cho một ngày sống của mình sao cho có ý nghĩa trong ân sủng của Thiên Chúa… Trong cuộc sống xô bồ và đầy cạm bẫy hôm nay, mỗi người chúng ta luôn luôn phải lựa chọn những gì mà Thiên Chúa hằng dạy chúng ta qua Hội thánh. Để mai sau chúng ta là những con cá tốt được các Thiên Thần bỏ vào giỏ trình diện trước mặt Chúa”.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn của 5 chị khấn tạm, 3 chị khấn ba năm và 1 chị khấn trọn.

Thánh lễ được nối kết sau lời nguyện chung và dâng tiến lễ vật.

Sau phần hiệp lễ, cha chánh xứ Giuse có lời chúc mừng đến HĐGDĐM giáo xứ, cách riêng đến những chị tuyên khấn hôm nay.

Chị Trưởng HĐGDĐM giáo xứ Đức Tin có đôi lời cám ơn đến cha chánh xứ, quý cha đồng tế, quý thầy và tất cả cộng đoàn dân Chúa đã hiệp ý cầu nguyện cho đoàn trong Thánh lễ hôm nay.

Trước khi ra về, quý cha cùng các thành viên HĐGDĐM giáo xứ Đức Tin chụp hình lưu niệm.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng thật sốt sắng, HĐGDĐM giáo xứ đã được cha Vinh Sơn dòng Đa Minh tĩnh tâm hai ngày 26 và 27.09.2018.

Gx. Đức Tin: HĐ Đaminh mừng BM