Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 25 thường niên

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 8,19-21

 

 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi,
chính là những ai nghe lời Thiên Chúa
và đem ra thực hành." (Lc 8,21)

1. Khi nghe nói đến gia đình là chúng ta thường nghĩ ngay đến gia đình huyết nhục, gia đình của những con người với tư cách là người. Trong gia đình này chúng ta là anh em với nhau theo xác thịt.

Lời Chúa hôm nay lại mạc khải cho chúng ta biết, chúng ta còn có một gia đình khác, rộng lớn hơn. Đó là gia đình của Thiên Chúa.

Sách Giáo lý chung cắt nghĩa rất hay về vấn đề này: "Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện và Hạnh Phúc khôn lường. Theo ý định nhân hậu, Người đã tự ý tạo dựng con người, để họ được thông phần sự sống vĩnh phúc. Do đó, Người đã đến với con người. Thiên Chúa kêu gọi con người, giúp họ tìm kiếm, nhận biết và đem hết tâm lực yêu mến Người. Thiên Chúa triệu tập mọi người đã bị tội lỗi phân tán để hợp nhất thành gia đình của Người là Hội Thánh. Để thực hiện điều này, khi tới thời viên mãn, Người đã cử Chúa Con đến làm Đấng chuộc tội và cứu độ. Trong và nhờ Người Con ấy, Thiên Chúa kêu gọi loài người trở nên nghĩa tử trong Chúa Thánh Thần, và do đó, được thừa kế đời sống hạnh phúc của Người".

2. Chúa Giêsu không hề có ý chối bỏ liên hệ ruột thịt đối với Mẹ Ngài và những người thân thuộc, nhưng Chúa muốn mọi người hiểu rằng, mối liên hệ quan trọng nhất đối với Ngài là liên hệ đức tin. Bất cứ ai sống theo Lời Ngài, người đó có liên hệ với Ngài. Càng sống Lời Ngài, thì càng kết hợp mật thiết với Ngài nhiều hơn. Chúa Giêsu sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ Ngài, là anh em trong gia đình Ngài không phải vì danh hiệu Kitô chúng ta đang có, mà vì những hoa trái Lời Ngài được chúng ta làm trổ sinh trong cuộc sống. Hoa trái ấy chính là những hành động của yêu thương, hòa bình, tha thứ, nhẫn nhục.

Có một nhà khôn ngoan, tụ tập trai trẻ trong làng lại và đặt cho họ một câu hỏi như sau:

- Các bạn hãy nói cho tôi biết, lúc nào đêm chấm dứt và khi nào ngày bắt đầu? Nghe hỏi thế người trả lời thế này, người thì trả lời thế kia, nhưng ông đều cho là không chính xác. Cuối cùng ông nói:

"Khi một người nhìn người khác và nhận ra đó là người anh em, người chị em của mình thì đó là ban ngày. Khi một người nhìn người khác mà không nhận ra đó là người anh em, người chị em của mình, thì đó là ban đêm!"