Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 24 thường niên

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lc  7,1-10

"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy,

vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi."(Lc 7,7)

Phải nói rằng viên bách quan đội trưởng hôm nay là một con người thật tốt. Sự tốt lành của ông được biếu lộ qua những úng xử của ông trong cuộc sống.

Trước hết ông là người chủ mà lại biết thương người đầy tớ như thương con ruột của mình.

Thứ đến ông là một người ngoại quốc, thuộc giai cấp người thống trị mà lại dám lo công việc xây dựng hội trường cho người có đạo thuộc dân bị trị.

Cuối cùng ông là người ngoại, người lương mà lại có lòng tin, có lòng khiêm nhường trước một người xa lạ là Chúa Giêssu còn hơn cả những người có đạo. Ông là người thật tốt.

Ông là người đáng làm gương cho chúng ta về nhiều phương diện nhất là về sự khiêm nhường.

Vâng! Sự khiêm tốn làm nên giá trị của một con người. Lời ông nói với Chúa Giêsu quả là một một lời cầu nguyện khiêm tốn rất đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu tỏ ra quí trọng lòng khiêm nhường của viên bách qua đội trưởng. Và vì quí trọng cho nên Chúa đã cảm động mà thực hiện hiện một phép lạ từ xa.

Chúng ta cũng hãy biết sống khiêm tốn để làm vui lòng Chúa đồng thời cũng làm đẹp cho cuộc đời của ta. Nhưng làm sao mà có được lòng khiêm nhường như Chúa mong muốn?

Một hôm Dương Chu sang nước Tống, vào ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà trọ có hai nàng hầu, một nàng đẹp, một nàng thì xấu. Để ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng người thiếp xấu mà khinh rẻ người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, không hiểu nổi, Dương Chu mới hỏi thằng bé trong nhà trọ.Thằng bé tiết lộ:

- Người thiếp đẹp, tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi chẳng ai nhìn ra cái đẹp của nàng cả. Trái lại người thiếp xấu, tự biết mình là xấu, mà quên xấu, không còn ai nhìn thấy cái xấu của nàng nữa.

Dương Chu liền gọi học trò đến, dặn:

- Các con nhớ ghi lấy: giỏi mà bỏ được cái thói tự cao mình là giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người yêu quí tôn trọng.

Xin được kết thúc bằng lời khuyên của Thánh Tông đồ Phêrô: Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.(Pr 5,5-8)