Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 23 thường niên

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,43-49.

"Thật vậy, xem quả thì biết cây.

Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả,

trong bụi rậm, làm gì hái được nho!"(Lc 6,44)

Nhiều người trong chúng ta tự xưng là Kitô-hữu, nhưng lại không muốn sống theo giáo huấn của Chúa Kitô. Đành rằng, Kitô Giáo lý thiết yếu của Kitô Giáo không phải là một hệ thống luân lý bao gồm những điều phải làm hay không được phép làm. Nhưng sẽ không thể là một Kitô-hữu đúng nghĩa nếu không muốn sống theo luân lý Kitô Giáo.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại cách sống đạo của mình. Biết đâu chúng ta lại cũng chẳng đang sống theo lối sống nửa vời khi niềm tin và cuộc sống luôn xa lìa nhau? Sống như thế có khác chi lối sống giả hình của những người Biệt phái và Luật sĩ trong Tin Mừng luôn bị Chúa lên án và khiển trách. Chúa không muốn cho những người xưng mình là Kitô-hữu sống theo lối sống như vậy. "Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính người dạy, còn mọi cái khác người sẽ ban cho dư đầy".(Lc 12,31)

Elvire đang theo học trường Cao Đẳng Sư Phạm. Gia đình cô nghèo, vì thế cô cần phải đạt được điểm trung bình cao để có thể nhận được học bổng tiếp, nếu không cô phải nghỉ học.

Thầy dạy Triết của cô là người vô thần, do đó, khi ông ta nói về Đức Kitô và Giáo Hội, ông che đậy sự thật hoặc làm méo mó. Cô gái tự thấy căm tức được lòng, không phải là cho cô nhưng vì là lòng yêu mến Chúa của cô, đối với sự thật và với các bạn cô. Cô biết rõ rằng, nếu nói ngược lại với giáo sư, có nguy cơ cô bị lãnh đủ, sẽ có những điểm thấp. Nhưng những gì cô cảm thấy trong lòng còn mạnh hơn cả cô nữa. Mỗi lần có cơ hội, cô đều giơ tay xin phát biểu và nói: "Thưa thầy, điều đó không đúng". Đôi lần cô thấy đuối trong lý luận khi đương đầu với sự thông thái lão luyện của thầy cô. Nhưng trong các chữ: "Điều đó không đúng" có niềm tin của cô, niềm tin hàm chứa sự thật và điều này làm người ta suy nghĩ.

Các bạn cô, vì thương đã tìm cách khuyên ngăn cô đừng can thiệp, để tránh những hậu quả không tốt. Nhưng họ không thành công. Vài tháng sau, đến kỳ thi tam cá nguyệt, giây phút báo kết quả, cô Elvire cầm tờ giấy mà tay run run... Cô không kiềm được niềm vui, la lớn: 10, điểm tối đa. Cô đã cố gắng, trên hết mọi sự, đặt Thiên Chúa và sự thật của Người ở chỗ đầu, và cái còn lại đến cách phụ trội.