Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần 23 thường niên

THỨ BA TUẦN  XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,12-19

"Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn

 lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ."(Lc 6,13)

Lịch sử ơn cứu rỗi khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn. Ở khởi đầu lịch sử này, từ trong đám dân du mục vô danh tại miền Lưỡng hà, Thiên Chúa đã chọn Abraham. Trong những người con của ông, Ngài chỉ chọn Isaac, và trong những người con của Isaac, Ngài chỉ chọn Giacob. Để thực hiện cuộc giải phóng con cái Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, Ngài đã chọn Môisen làm thủ lãnh. Sau khi Israel đã được chọn làm dân riêng và qua đó thực thi chương trình cứu rỗi, Ngài chọn một số người và trao cho họ một trách vụ đặc biệt: Ngài đã chọn Đavid là vua để thay thế cho Saul. Ngài đã chọn một số người làm ngôn sứ.

Tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều vượt lên trên những tiêu chuẩn thông thường của con người. Từ Abraham qua Môisen, đến Đavid, tất cả đều được chọn không phải vì tài năng đức độ riêng của họ.

Theo đường lối của Thiên Chúa, Chúa Giêsu tiếp tục chọn các môn đệ của Ngài theo những tiêu chuẩn bất ngờ nhất.

Suy niệm về việc tuyển chọn của Chúa, chúng ta được mời gọi nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời nói lên niềm tín thác của chúng ta vào tình yêu của Ngài. Chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa. Với niềm xác tín đó thì dù phải trải qua lao đao thử thách, chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ mang lại những gì tốt đẹp nhất.

Chúa tự do chọn những ai Ngài muốn.

Đang cần một thư ký mới, giám đốc một doanh nghiệp quyết định thẩm vấn những người xin việc qua một nhà tâm lý. Ba cô gái được phỏng vấn.

Nhà tâm lý hỏi:

- 2 với 2 là mấy?

Cô thứ nhất trả lời cách chắc chắn: 4

Cô thứ hai: Có thể là 22.

Cô thứ ba: Có thể là 22 và có thể là 4.

Khi các cô ra về, nhà tâm lý quay sang giám đốc và nói:

- Đó là những biểu hiện tâm lý. Cô thứ nhất nói điều hiển nhiên. Cô thứ hai nghi ngờ. Cô thứ ba có cả hai: ông sẽ chọn cô nào?

Giám đốc không ngập ngừng:

 - Tôi sẽ chọn cô có mái tóc vàng với cặp mắt xanh.

Vâng! Việc Chúa tuyển chọn cũng như thế! Chẳng giống một kiểu nào ở trần gian.

Chính vì thế mà chúng ta thường nghe người ta diễn tả về ơn của Chúa bằng một cụm từ thật vắn gọn: "Tất cả là một hồng ân".