Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 21 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mt 25,1-13

 

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào."(Mt 25,13)

Lịch sử cứu độ là một cuộc đợi chờ: Các Tổ phụ đến các tiên tri trong Cựu Ước đã hết lòng mong đợi Đấng Cứu thế đến để cứu nhân loại khỏi ách tội lỗi. Các Tông đồ cũng như chúng ta ngày nay, tất cả đều mong đợi ngày Chúa lại đến để qui tụ nhân loại trong thành thánh Giêrusalem thiên quốc, nơi con người sẽ sống hạnh phúc trường cửu với Thiên Chúa.

Đối với chúng ta, ngày Chúa đến có thể được hiểu dưới hai khía cạnh: Ngài đến trong ngày tận thế, và Ngài đến trong ngày chết của từng người. Chúng ta mong đợi Chúa đến, nhưng khi nào Ngài đến, chúng ta không biết. Có điều chắc chắn là Ngài sẽ đến trong một cuộc viếng thăm thân tình, bởi vì chỉ những người thân tình mới dành cho nhau những cuộc viếng thăm bất ngờ. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn sẵn sàng với đèn sáng trong tay, để khi Chúa đến, chúng ta sẽ được vui mừng trong cuộc hạnh ngộ.

Một ngày nọ, triết gia Diogène của Hy Lạp đã đến giữa chợ Athène và dựng lên một căn lều có ghi đậm hàng chữ như sau: "Ở đây có bán sự khôn ngoan".

Một bậc khoa cử tình cờ đi qua căn lều đọc được lời rao báo, mới cười thầm trong bụng... Muốn biết đằng sau căn lều ấy có những gì, ông mới sai người đầy tớ cầm tiền để dò la và mua cho được cái mà người bán gọi là sự khôn ngoan.

Người đầy tớ cầm tiền ra đi làm theo lời căn dặn của chủ... Anh đưa cho Diogène 3 hào và nói rằng chủ của anh muốn có sự khôn ngoan. Cầm lấy 3 hào bỏ vào túi, triết gia Diogène nói với người đầy tớ một cách trang trọng như sau: "Anh hãy về đọc lại cho chủ anh nghe câu này: Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích".

Vị khoa cử thành Athène vô cùng thích thú vì lời khôn ngoan này. Ông đã cho viết trước cửa nhà như khuôn vàng thước ngọc để chính ông suy niệm mỗi ngày và tất cả những ai đi qua trước nhà ông đều có thể đọc thấy...

"Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích".

Có lẽ đây cũng là khuôn vàng thước ngọc mà Giáo Hội muốn ngỏ với mọi người chúng ta vào những ngày tháng cuối cùng của năm Phụng Vụ này.

"Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích".

 Điểm đến sẽ thúc đẩy con người hăng say làm việc.

Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong thái độ tin tưởng đợi chờ để được chung hưởng với Ngài niềm vui thiên quốc.