HVMV: Giới thiệu câu lạc bộ Hán Nôm Công Giáo

Học viện Mục vụ

Giới thiệu Câu lạc bộ Hán Nôm Công giáo

- Hán Nôm Công giáo là di sản của tiền nhân, của thánh hiền.
- Khi nói đến di sản, đồng nghĩa nói đến tâm tình ôn cố nhi tri tân (học lại cái xưa để biết rõ cái nay).
   Đó là lý do Câu lạc bộ Hán Nôm Công giáo ra đời.

Ni dung sinh hot

  • Bước đầu tìm hiểu nét đẹp của Hán Nôm Công giáo nói riêng và Hán Nôm nói chung.
  • Trong mỗi con người Việt Nam, ai cũng có sẵn trong mình kho tàng Hán Nôm. Sinh hoạt của câu lạc bộ sẽ giúp cho các thành viên khám phá và sử dụng tốt cái kho tàng đang ẩn chứa bên trong mỗi người.
  • Tìm hiểu các lời kinh nguyện bằng Hán Nôm, dạng chữ ban đầu cha ông ta đã dùng để ca tụng Thiên Chúa, trước khi có chữ quốc ngữ ngày nay.
  • Tìm hiểu các tác phẩm Hán Nôm Công Giáo xưa trong cái nhìn triết Đông và việc hội nhập văn hóa cũng như đối thoại liên tôn.

Thi hn ghi danh

Từ ngày 20/8 đến 12/9/2018, tại phòng Học vụ, 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1.

ĐT: (028) 6291 0366 - Email: phonghocvu@gmail.com

Bui sinh hot đu tiên

Câu Lạc Bộ Hán Nôm Công Giáo sẽ khởi sự vào 18g30 thứ Tư, ngày 12.9.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP.

* * *

Ch cn tâm tình yêu mến di sn ca cha ông và chút thi gian vào ti th Tư hng tun, ai cũng có th là thành viên ca Câu lc b Hán Nôm Công giáo.

Trân trọng kính mời.
Học viện Mục vụ TGP