Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 20 thường niên- năm B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN-B

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58

 

SỐNG KHÔN NGOAN

 

“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54)

I. CÁC BÀI ĐỌC:

Ai cũng muốn chọn cho mình cách sống khôn ngoan. Bạn và tôi, đã nhiều lần chúng ta tự hào vì đã chọn cách sống khôn ngoan. Có thể các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi ý cho chúng ta một cách sống khôn ngoan khác, không hề giống với kiểu sống khôn ngoan của con người.

1. Bài đọc 1:

Đoạn sách Châm Ngôn trình bày Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa để biết xây nhà và mở tiệc đãi khách. Đối tượng khách mời của Đức Khôn Ngoan là những người ngu si và những kẻ ngây thơ. Qua bữa tiệc, Đức Khôn Ngoan muốn họ được sống và bước đi trên con đường hiểu biết.

Trước hết, như một con người, Đức Khôn Ngoan tiến hành việc xây nhà. Nhà của Đức Khôn Ngoan là nhà có “bảy cây cột”, một ngôi nhà lớn. Đức Khôn Ngoan hẳn phải là một người khá giả. Khi hoàn tất việc xây dựng, Đức Khôn Ngoan “hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn” để chuẩn bị mở tiệc mừng tân gia. Cách Đức Khôn Ngoan mời khách đến dự tiệc thật đặc biệt. Đức Khôn Ngoan sai các tỳ nữ “lên các nơi cao trong thành phố” và kêu gọi khách đến dự tiệc. Có lẽ khi chọn những nơi cao trong thành phố để công bố lời mời, Đức Khôn Ngoan không muốn bỏ sót bất cứ một vị khách đáng mời nào.

Thứ đến, đối tượng khách mời mà Đức Khôn Ngoan nhắm đến cũng gây ngạc nhiên không kém: “hỡi người ngây thơ, hãy lại đây; hỡi người ngu si, hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế” (Cn 9,4-5).  Đức Khôn Ngoan không mời các khách quen, trọng vọng, giàu có theo cấp bậc hay địa vị của mình, mà là những người ngây thơ và những kẻ ngu si. Xét cho cùng, những người ngây thơ và ngu si lại là những đối tượng cần đến Đức Khôn Ngoan hơn cả.

Sau cùng, thức ăn mà Đức Khôn Ngoan dùng để thết đãi khách chính là những lời giáo huấn. Giáo huấn của Đức Khôn Ngoan đem lại sự sống và sự hiểu biết (x. Is 55,1-3; Am 8,11). Đức Khôn Ngoan ở đây chính là Thiên Chúa, Đấng ban lời giáo huấn mang lại sự sống cho người nghe và biết đón nhận: “Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống” (Is 55,3).

Vậy, khôn ngoan là biết lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa để được sống.

2. Bài đọc 2:

Thư Êphêsô khuyên các tín hữu hãy bắt chước Thiên Chúa bằng cách sống bác ái (5,1-2), thanh khiết (5,3-7), sống trong ánh sáng (5,8-14) và sống khôn ngoan, biết cân nhắc, lựa chọn và cầu nguyện tạ ơn (5,15-20). Đoạn thư Êphêsô hôm nay (5,15-20) làm nổi bật chủ đề sống khôn ngoan.

Trước hết, sống khôn ngoan là biết tận dụng thời gian hiện tại. Theo cái nhìn thần học của thánh Phaolô thì thời gian hiện tại là khoảng thời gian trước khi Chúa quang lâm (Rm 8,18; 13,11). Đây là thời gian được xem là vắn vỏi (1 Cr 7,29) và đầy những khó khăn, trắc trở (Ep 5,16). Biết sử dụng thời gian hiện tại là biết tận dụng mỗi phút giây hiện tại, những cơ hội mình đang có được để lo sao cho mình được cứu độ và đồng thời cũng giúp anh chị em cũng được cứu độ (Gl 6,10).

Hơn nữa, sống khôn ngoan còn là biết tìm hiểu xem đâu là ý Chúa và thấm nhuần Thần Khí. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu đừng hóa ra ngu xuẩn khi không biết đâu là ý Chúa, đừng say sưa mà không nhận ra Thần Khí. Dưới cái nhìn thần học của Phaolô, những ai không nhận biết ý Chúa và không thấm nhuần Thần Khí đều là kẻ ngu xuẩn và say sưa. Đó không phải là cách sống khôn ngoan.

Sau cùng, sống khôn ngoan là biết chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Lời ngợi khen chúc tụng cao đẹp là lời ca do Thần Khí linh hứng, được dâng lên để cảm tạ Thiên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Sống khôn ngoan không chỉ là biết chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa mà còn là ngợi khen chúc tụng sao cho đúng cách: đó là, nhờ Chúa Thánh Thần tác động mà ca hát chúc tụng Đức Giêsu Kitô là Chúa và nhờ Người dâng lên Thiên Chúa Cha lời cảm tạ.

Vậy, sống khôn ngoan, theo thư Êphêsô, là biết tận dụng thời gian hiện tại để được cứu độ, là tìm kiếm thánh ý Chúa và thấm nhuần Thần Khí, và là biết chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần.

3. Bài Tin Mừng

Nếu sống khôn ngoan theo sách Châm Ngôn là đón nhận giáo huấn của Thiên Chúa để được sự sống, thì khôn ngoan theo lời Đức Giêsu trong diễn từ về bánh hằng sống là ăn thịt và uống máu Người để được sự sống đời đời. Chúa Giêsu nêu lên ba hiệu quả của việc đón nhận thịt và máu Người.

Thứ nhất, những ai ăn thịt và uống máu Người thì ngay ở đời này được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, được ở lại trong Người, được sự sống từ Người. Và sự sống của Chúa Giêsu không phát xuất từ Người mà là từ Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Sự sống thần linh phát xuất từ Thiên Chúa Cha, và qua Chúa Giêsu, sự sống này được thông truyền cho những ai ăn thịt và uống máu Người. Sự sống thần linh này không chỉ là một lời hứa xa xôi mà đã được ban cho người lãnh nhận ngay từ đời này.

Thứ hai, những ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu thì được Người hứa ban sự sống đời đời. Sự sống thần linh phát xuất từ Thiên Chúa không chỉ được ban cho con người cách tạm bợ nơi trần gian này, mà còn là lời hứa chắc chắn cho cuộc sống đời đời. Quả vậy, thịt và máu Đức Giêsu không chỉ là lương thực thiêng liêng cho con người trong cuộc lữ hành trần thế, mà còn là bảo đảm cho con người sự sống viên mãn mai sau.

Thứ ba, thịt và máu Chúa Giêsu còn là bảo đảm cho cuộc phục sinh mai sau: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,54). Sự phục sinh là cuộc chiến thắng và hiển trị của Chúa Giêsu trên sự chết. Một khi đón nhận thịt và máu Chúa Giêsu, con người được thông dự vào cuộc chiến thắng và vinh quang phục sinh với Người.

Chúa Giêsu khẳng định thịt Người thật là của ăn và máu Người thật là của uống. Thứ lương thực thần linh này phát xuất từ Thiên Chúa, và được ban qua Chúa Giêsu để những ai lãnh nhận thì không chỉ được thông dự vào sự sống thần linh ở đời này, được bảo đảm cho cuộc sống mai sau mà còn được hiển trị cùng Chúa Giêsu trong cuộc phục sinh của Người. Đó thật là cách sống khôn ngoan mà Chúa Giêsu muốn mạc khải cho con người.

II. GỢI Ý ÁP DỤNG:

1/ Đức Khôn Ngoan mở tiệc mời những người ngây thơ và những kẻ ngu si và thết đãi bằng chính giáo huấn của Người để những ai đón nhận thì được sự sống. Tôi có sẵn sàng nhận mình là người ngây thơ hay kẻ ngu si để được Đức Khôn Ngoan mời dự tiệc lời Người? Tôi có sẵn lòng để cho lời Chúa trở thành lời khôn ngoan hướng dẫn cuộc đời tôi?

2/ Sống khôn ngoan, theo thư Êphêsô, là biết tận dụng thời gian hiện tại để được cứu độ, là tìm kiếm thánh ý Chúa và thấm nhuần Thần Khí, và là biết chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Tôi có muốn sống khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thư Êphêsô? Tôi có biết tận dụng thời gian hiện tại để được cứu độ? Tôi có tìm kiếm thánh ý Chúa và để cho Thánh Thần hướng dẫn đời mình? Tôi có biết ngợi khen Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, trong Chúa Thánh Thần?

3/ Chúa Giêsu vạch ra con đường khôn ngoan dẫn đến sự sống không chỉ ở đời này, đời sau mà còn bảo đảm cho cuộc phục sinh mai hậu. Tôi có xác tín thịt và máu Chúa Giêsu thật sự là lương thực thần linh cho tôi ở đời này và cuộc sống vĩnh cửu mai sau? Tôi đã đón nhận thịt và máu Chúa Giêsu thế nào để nên lương thực thật sự cho cuộc đời tôi?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã yêu thương tái sinh chúng ta qua Bí tích Rửa tội, và còn tận tình nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày bằng Lời của Người và Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Chúa và khiêm tốn dâng lời cầu xin:

1. “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn khao khát kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và biết dọn mình xứng đáng mỗi khi đón rước Chúa.

2. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho con người trong thế giới hôm nay, đang khi miệt mài với những tiện nghi và của ăn trần thế, cũng thao thức tìm kiếm sự sống đích thực nơi Thiên Chúa.

3. Thánh Thể là bí tích tình yêu và hợp nhất. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị mục tử trong Tổng giáo phận, khi tham dự kỳ tĩnh tâm Linh mục vào những ngày sắp tới, biết kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.

4. “Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức những ân huệ Chúa ban, và sống tâm tình tạ ơn bằng cách trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người theo gương Chúa Giêsu.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa đã quy tụ và không ngừng nuôi dưỡng chúng con trong Hội Thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con tha thiết cầu xin và giúp chúng con biết thể hiện sự khôn ngoan của con cái Chúa khi sống giữa thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.