Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 18 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mt 16,24-28

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,

vác Thập Giá mình mà theo." (Mt 16,26)

Lời Chúa hôm nay nói về những điều kiện để được làm môn đệ của Chúa: từ bỏ mình, vác Thập Giá, và đi theo Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã đưa ra những điều kiện trên đây liền sau khi Ngài loan báo về cuộc tử nạn của Ngài: Ngài sẽ bị đau khổ và bị treo trên Thập Giá. Như vậy tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa đều trải qua con đường Thập Giá ấy. Thật ra, đau khổ vốn là phần số chung của mọi người: đã mang tiếng khóc vào đời là mang lấy cả thân phận khổ đau, có khác chăng là thái độ của con người trước khổ đau mà thôi.

Chúa Giêsu đã không bao giờ lý giải về nguồn gốc của đau khổ, nhưng Ngài đón nhận đau khổ và biến nó thành công cụ của tình yêu. Thập Giá là sự bỉ ổi tận cùng của con người, nhưng đã được Chúa Giêsu biến thành biểu tượng của tình yêu. Chúa Giêsu chịu treo trên Thập Giá, không phải để đề cao đau khổ, cũng như để tuyên dương sự đau khổ mà chính là để biểu lộ tình yêu của Ngài. Như vậy, chính trong mầu nhiệm Thập Giá Chúa Giêsu mà thái độ đón nhận đau khổ của chúng ta có ý nghĩa.

Đệ tử của một đạo sĩ Do Thái thưa với thầy mình rằng:

 - Thưa thầy tại sao những người lành lại phải đau khổ hơn những người xấu?

Vị đạo sĩ trả lời:

 - Hãy nghe đây, một người nông dân có hai con bò, một con khỏe mạnh và một con yếu. Ông ta sẽ đặt chiếc ách kéo cày lên con bò nào bây giờ?

Đệ tử thưa ngay:

- Chắc chắn là phải chọn đặt ách trên con bò khỏe ạ! 

Vị đạo sĩ kết luận:  

- Thiên Chúa là Đấng hay thương xót, Ngài cũng hành động tương tự như thế. Để kéo cả thế giới tiến tới phía trước, Thiên Chúa sẽ chọn đặt ách trên những người tốt.

Mẹ Têrêsa nói: "Khi đau khổ đến trong đời, chúng ta hãy đón nhận với nụ cười. Ân sủng lớn lao nhất Thiên Chúa dành cho ta: ơn can đảm mỉm cười đón nhận hết những gì Thiên Chúa gửi và đòi ta.

Mỉm cười với ai đang buồn, đi thăm người cô quạnh, tuy chỉ chốc lát; che mưa cho người cùng đi; đọc sách cho người mù lòa. Tất cả xem ra chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ. Nhưng đó lại là những biểu lộ cụ thể tình yêu của Thiên Chúa cho người nghèo.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu hết những thành quả tốt đẹp của một nụ cười đơn thành chúng ta dành cho nhau".

"Hãy can đảm lên. Thầy đã chắng thế gian."(Ga 16,33)