Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 18 thường niên

THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mt 16,13-23

Ông Simôn Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Lời Chúa hôm nay thường được gọi là cuộc tuyên tín tại địa hạt Cêsar thuộc quyền Philipphê.

Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ cũng như rao giảng những điều mới mẻ so với các Rabbi Do Thái. Dân chúng đã bắt đầu bàn tán về con người và sứ mệnh của Ngài: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả đã sống lại, kẻ thì bảo là Êlia hay một tiên tri nào đó. Riêng Chúa Giêsu thì Ngài vẫn tiếp tục giữ thinh lặng. Tuy nhiên, đã đến lúc Ngài muốn phá vỡ sự thinh lặng này. Ngài đặt ra một câu hỏi rõ ràng cho các môn đệ. Câu trả lời của các ông vừa là phản ánh dư luận của đám đông, vừa cho thấy chính lòng tin của mình. Lời đáp của Phêrô quả là một lời tuyên xưng: "Ngài là Đức Kitô"(Mt 16,16) tức là Đấng Thiên Chúa sai đến để giả phóng dân tộc. Dĩ nhiên trong cái nhìn của Phêrô và phù hợp với giấc mơ chung của các ông, thì Đức Kitô mà các ông mong đợi là Đấng sẽ dùng quyền năng của mình để đánh đuổi ngoại xâm và biến đất nước thành một vương quốc cường thịnh.

Chính vì thế, mà khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn Ngài sắp phải trải qua thì Phêrô đã can gián Ngài. Chúa Giêsu đã coi việc này là xúc phạm đến chương trình của Thiên Chúa và Ngài đã gọi đó là thái độ của Satan.

Vâng! Phêrô và các môn đệ chỉ hiểu được sứ mệnh của Chúa Giêsu khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại.

Mang danh hiệu Kitô, tuyên xưng Đức Kitô cũng có nghĩa là chấp nhận đi theo con đường của Ngài.

Thánh Giáo phụ Basilio bị điệu ra tòa án Roma trước mặt Hoàng đế:

- Ngươi bỏ đạo, ta sẽ ban cho chức cao lộc hậu.

- Lời dạy bảo của bệ hạ dạy dỗ được trẻ con. Kinh Thánh tôi dạy khác hẳn, thà chết hơn lìa bỏ đấng Kitô.

- Ngươi không biết trẫm là ai sao?

- Tôi không tuân lệnh bệ hạ đâu.

- Ngươi không biết ta có quyền ban chức tước cho ngươi sao?

- Chức tước bổng lộc có thể thay đổi như chính bệ hạ.

Thấy không thể lay chuyển lòng thánh nhân vua đe dọa tịch thu tài sản, tra tấn tù tội và giết.

- Tâu bệ hạ tôi chẳng có gia tài cho bệ hạ tịch biên. Lưu đày chăng? Tôi có quê Thiên Đàng. Tra tấn ư? Tôi sẵn sàng chịu vì Chúa. Giết tôi ư? Càng sớm về trời.

- Ngươi thật điên cuồng!

 Tôi mong được điên mãi như thế này.

Hoàng Đế và triều thần phải thua cuộc trước đức tin của Basilio.