Giáo xứ Phú Hải: Lễ nhậm chức tân quản nhiệm

WGPSG -- Hãy đón nhận, yêu thương, vâng lời, cộng tác và cầu nguyện cho cha tân quản nhiệm”, là những điều  linh mục (Lm) hạt phó Hạt Phú Nhuận đã nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ Phú Hải, khi ngài chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ nhậm chức quản nhiệm của cha Giuse Nguyễn Hữu Thức tại nhà thờ Phú Hải, giáo hạt Phú Nhuận, được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy, ngày 28-07-2018. 

Thánh lễ do cha tân quản nhiệm Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh, hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu, Lm hạt phó Hạt Phú Nhuận Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Lm nghĩa phụ của cha tân quản nhiệm, quý Lm Hạt Xóm Chiếu và quý cha bạn của cha tân quản nhiệm.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý nữ tu, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ, đại diện các đoàn thể, gia đình cha tân quản nhiệm và đông đảo giáo dân giáo xứ (Gx.) Phú Hải, Tắc Rỗi, Xóm Chiếu.

Trước Thánh lễ, cha phó Hạt trưởng hạt Phú Nhuận giới thiệu cha tân quản nhiệm Gx. Phú Hải và công bố thư bổ nhiệm của Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Sau đó, cha tân quản nhiệm đã ra trước bàn thờ đọc bản tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với sứ vụ được giao phó và đặt tay trên sách Phúc Âm cùng nguyện xin Thiên Chúa giúp sức cho ngài trong sứ vụ mới.

Sau nghi thức nhậm chức quản nhiệm, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với phụng vụ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng Gx. Phú Hải.

Đầu lễ, cha tân quản nhiệm chào cộng đoàn phụng vụ và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Gx. Phú Hải luôn sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương.

Trong bài giảng, cha phó Hạt trưởng hạt Phú Nhuận nhắc lại nguồn gốc, ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Rồi ngài cũng nêu lên cuộc đấu tranh khốc liệt chống lại sự dữ nơi chính mỗi người. Từ đó, ngài giúp cộng đoàn nhận ra cha quản nhiệm chính là người sẽ đồng hành với dân Chúa Gx. Phú Hải trong cuộc chiến ấy, qua lời giảng dạy, qua việc trao ban bí tích… Ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy đón nhận, yêu thương, vâng lời, và cầu nguyện cho cha tân quản nhiệm. Đồng thời, cộng đoàn dân Chúa cũng hãy cùng cộng tác với cha quản nhiệm thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng, vì địa bàn của giáo xứ còn nhiều người chưa biết Chúa, nên cần giúp họ lãnh nhận bí tích Rửa tội, để cũng được tẩy sạch tội nguyên tổ…

Thánh lễ tiếp diễn trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HĐMV cảm ơn quý cha đồng tế và cộng đoàn phụng vụ. Và trong bầu khí thân thương của một gia đình, ông đã có những  lời tâm tình với cha tân quản nhiệm và ông bà cố của cha tân quản nhiệm. Sau đó cả cộng đoàn dân Chúa đã hát tặng cha tân quản nhiệm bài hát chào mừng, do chính thành viên trong giáo xứ sáng tác, với những ca từ đơn sơ, mộc mạc nhưng chất chứa tâm tình yêu thương của con dân trong giáo xứ dành cho vị chủ chăn vừa được sai đến.

Đáp từ, cha tân quản nhiệm đã cảm ơn quý cha và toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g50 trong tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cả cộng đoàn phụng vụ cùng hướng về Mẹ Maria và hiệp lòng trong bài hát kết lễ để dâng cha tân quản nhiệm và Gx. Phú Hải thân yêu lên Mẹ.

Gx. Phú Hải: Đón cha tân quản nhiệm