Giáo xứ Tắc Rỗi: Lễ nhậm chức quản nhiệm

WGPSG -- Tôi sẽ đặt cha coi sóc giáo xứ Tắc Rỗi, để cha có thể hoàn thành những dự định 03 năm trước đây nếu chưa hoàn thành”.

Cha Martinô Trần Quang Vinh đã nhắc lại lời của Đức Giám quản (ĐGQ) Giuse Đỗ Mạnh Hùng trên đây, trong Thánh lễ ngài nhậm chức quản nhiệm giáo xứ Tắc Rỗi, được cử hành vào sáng thứ Ba, ngày 24.07.2018 tại nhà thờ Tắc Rỗi.

Đón tiếp

Từ sáng sớm thứ Ba, ngày 24.07.2018, một số vị đại diện của giáo xứ Tắc Rỗi đã đến giáo xứ Thuận Phát để đón cha tân quản nhiệm Martinô Trần Quang Vinh trở về với giáo xứ Tắc Rỗi, chuẩn bị cử hành Thánh lễ nhậm chức quản nhiệm của ngài.

Lúc 8g15, xe đón cha Martinô về đến cổng nhà thờ, cộng đoàn hân hoan chào đón ngài bằng một vòng hoa tươi thắm và bài nhạc chào mừng của dàn kèn Tây, cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang, rộn rã. Ngài tiến lên thánh đường và cầu nguyện trước Thánh Thể. Sau đó, ngài đến chào quý cha, quý khách.

Nghi thức nhậm chức quản nhiệm

Đúng 9g30, từ sân nhà xứ, đoàn đồng tế tiến lên cung thánh cử hành Thánh lễ nhậm chức quản xứ do Linh mục (Lm) Hạt trưởng Xóm Chiếu Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm nguyên Hạt trưởng Xóm Chiếu Đaminh Ngô Quang Tuyên, Lm nghĩa phụ của cha Martinô, quý Lm thuộc hạt Xóm Chiếu và quý cha khách.

Đến tham dự Thánh lễ có quý linh tông và huyết tộc; quý nữ tu cùng đông đảo bà con giáo dân thuộc giáo xứ Thuận Phát, Tắc Rỗi, Phú Xuân và Chợ Cầu...

Mở đầu Thánh lễ, Lm Hạt trưởng Giuse Maria chào mừng cộng đoàn phụng vụ. Tiếp đó, ngài giới thiệu cha quản nhiệm Martinô Trần Quang Vinh với cộng đoàn. Ngài nói: “Sau 03 năm, cha Martinô đã trở lại Gx. Tắc Rỗi. Với lòng nhiệt tình và sự nỗ lực mới, ngài sẽ giúp giáo xứ có những bước phát triển mới”.

Trước khi công bố Bổ Nhiệm thư do ĐGQ Giuse Đỗ Mạnh Hùng ấn ký, Lm Hạt trưởng đã giải thích để cộng đoàn hiểu thêm về danh từ quản nhiệm theo giáo luật.

Tiếp đó, cha tân quản nhiệm đã ra trước bàn thờ đọc bản tuyên xưng Đức Tin, tuyên thệ trung thành với sứ vụ được giao phó và đặt tay trên sách Phúc Âm, cùng nguyện xin Thiên Chúa giúp sức cho ngài trong sứ vụ mới.

Nghi thức nhậm chức quản nhiệm kết thúc, cộng đoàn phụng vụ cùng hát kinh Vinh Danh để tiếp tục Thánh lễ.

Chia sẻ Lời Chúa

Trong bài giảng, Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ về 3 điểm: Bối cảnh của Thánh lễ hôm nay, bối cảnh xã hội của Gx. Tắc Rỗi và tiến trình phát triển của Gx. Tắc Rỗi. Sau đó, ngài nhắc đến mục tiêu truyền giáo của TGP Sài Gòn và chủ đề mà Cha Martinô đề ra khi nhận sứ vụ mới là: “Đào tạo - Truyền giáo - Hiệp thông".

Kết thúc phần chia sẻ, Lm Đaminh nói: “Chắc hẳn trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến sự phát triển của giáo xứ và công cuộc loan báo Tin Mừng tại Gx. Tắc Rỗi này.”

Tâm tình tri ân

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn, ông Chủ tịch HĐMV giáo xứ có lời cảm ơn cha quản hạt, quý cha và quý khách. Đồng thời, ông cũng có những tâm tình tỏ bày cùng cha tân quản nhiệm. Ông nói: “Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tắc xin tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn ĐGQ Giuse đã bổ nhiệm cha quản nhiệm Martinô trở lại chăm sóc đàn chiên giáo xứ. Ông cũng trình bày với Lm quản nhiệm sự phát triển của các đoàn thể và khẳng định sự vươn lên trong hành trình đức tin của con dân Tắc Rỗi trong 03 năm qua. Gx. Tắc Rỗi tin tưởng, với sự đồng hành của Lm Martinô thì mỗi ngày sẽ được thăng tiến, tốt đẹp. Đồng thời, cộng đoàn giáo xứ hứa sẽ cùng cộng tác với cha đến với những vùng đất truyền giáo ở Cần Giờ, nơi mà cha Martinô đồng trách nhiệm, để mỗi ngày giáo hạt Xóm Chiếu thêm phát triển.

Trong phần đáp từ, cha tân quản nhiệm đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân cộng đoàn phụng vụ. Ngài cũng chia sẻ về hành trình  vâng phục Đấng Bản quyền, khởi đi từ ngày lãnh  nhận thiên chức lãnh mục cách đây 13 năm. Rồi vào chính ngày này, 07 năm trước (24.07.2011), ngài đã vâng lời Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn đến Tắc Rỗi trong vai trò chánh xứ. Sau 04 năm, với Bài Sai của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, ngài lại lên đường đến với Gx. Thuận Phát. Và hôm nay, vâng lời ĐGQ Giuse Đỗ Mạnh Hùng, ngài lại trở về “mái nhà xưa”, Gx. Tắc Rỗi này.  Ngài đã lặp lại lời ĐGQ Giuse nói với ngài: “Tôi sẽ đặt cha coi sóc Gx. Tắc Rỗi. Những dự định 03 năm trước đây, nếu chưa hoàn thành thì giờ đây cha quay lai để tiếp tục thực hiện, và gánh vác thêm trách nhiệm khác ở vùng đất Cần Giờ”. Cha Martinô chia sẻ thêm là ngài muốn đươc cùng gánh vác, chung chia trách nhiệm với ĐGQ Giuse trong sứ vụ của mình để cùng xây dựng sự “Hiệp nhất trong đức Tin”.

Trong tâm tình của bài thánh ca “Xin dâng lời cảm tạ”, Thánh lễ nhậm chức quản nhiệm của cha Martinô khép lại lúc 11g10. Và có lẽ điều mà cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tắc Rỗi sẽ nhớ mãi trong Thánh lễ hôm nay, chính là lời hứa sẽ cùng cha quản nhiệm “Hiệp nhất trong Đức tin” để phát triển giáo xứ và tham gia vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng của TGP Sài Gòn.

Gx. Tắc Rỗi: Đón cha tân quản nhiệm