Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên - Năm B

Học hỏi Phúc âm
Chúa nhật 13 Thường niên – Năm B

(Mc 5,21-43)

Lời Chúa:
Đức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Giaia sống lại.
(Mt 9:18-26; Lc 8:40-56)

21Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống". 24Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu". 29Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" 31Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào tôi?" 32Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh".

35Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" 36Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". 37Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. 38Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" 40Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!" 42Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Học hỏi:

1. Các phép lạ trong bài Phúc âm này xảy ra ở bờ Đông hay bờ Tây của Hồ Galilê? Đọc Mc 4,35; 5,21.

2. Đọc các đoạn Mc 3,20-25; 5,21-43; 6,7-30; 11,12-25; 14,1-11; và 14,53-72. Bạn có thấy chúng có điểm chung nào về hình thức văn chương không?

3. Đâu là những điểm chung giữa bà bị băng huyết và cô con gái ông Giaia?  

4. Đức Giêsu có hay chữa bệnh bằng bàn tay không? Đọc Mc 1,31. 41; 5,23. 41; 6,5; 7,32; 8,23. 25.

5. Đọc Mc 5,27-28. Đâu là niềm tin của bà bị băng huyết? Vào thời Đức Giêsu có ai tin như bà không?   Đọc Mc 3,10; 6,56; Cv 5,15; 19,12.

6. Tại sao Đức Giêsu cảm thấy cái chạm của bà? Tại sao bà sợ phát run lên ? Đọc Mc 5,33.

7. Đọc Mc 5,29-30. Hãy cho thấy trong hai câu này, Đức Giêsu vừa siêu việt lại vừa rất con người. 

8. So sánh cách Đức Giêsu hoàn sinh cô bé con ông Giaia (câu 51) với cách của ngôn sứ Êlia và Êlisha ngày xưa. Đọc 1 Vua 17,19-22; 2 Vua 4,29-35. Có gì khác nhau ?

9.   Talitha koum là câu nói của Đức Giêsu bằng tiếng Aram. Trong Phúc âm Máccô, có những câu nói của Đức Giêsu bằng tiếng Aram không? Đọc Mc 3,17; 7,11. 34; 14,36. Đọc thêm Mc 10,46.

10. Qua đoạn Phúc âm này, bạn nghĩ gì về con người Đức Giêsu?