Học hỏi Phúc âm: Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

 

Học hỏi Phúc Âm
Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi - Năm B

(Mt 28,16-20)

 

 

Lời Chúa:

16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Học hỏi:

1. Tại sao Nhóm Mười Một môn đệ trở lại miền Galilê? Đọc Mt 26,32 và 28,7.10. Galilê là vùng đất của dân nào? Đọc Mt 4,15-16.

2. Núi xuất hiện nhiều lần trong Phúc âm của Thánh Mátthêu. Đọc Mt 4,8; 5,1; 14,23; 15,29; 17,1.9; 21,1; 24,3; 28,16. Bạn có biết tại sao Đức Giê su hay ở trên núi không?

3. Đọc Mt 28,17. Theo bạn, tại sao khi gặp Chúa phục sinh, các môn đệ phủ phục bái lạy Ngài, nhưng một vài người hoài nghi? Đọc Mt 14,31 Đức Giêsu trách Phêrô vì ông đã hoài nghi. Người hoài nghi là người thế nào? 

4. Đọc Mt 18,18-20. Bạn hãy đặt cho đoạn này một tựa đề, hay tóm lại đoạn này trong 10 từ. Trong Mt 18,18-20 có mấy từ tất cả?

5. Đọc Mt 28,18. Theo bạn, Chúa phục sinh là ai mà có uy quyền lớn lao như thế? Trước phục sinh, Đức Giêsu có uy quyền đến thế chưa? Xem Mt 7,29; 8,9; 9,6-8; 10,1; 11,27.

6. So sánh Mt 10,5-6 với Mt 28,19. Có gì khác biệt không? Tại sao có sự khác biệt đó?

7. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ Ngài. Chúa muốn ta thực hiện lệnh truyền này bằng cách nào? Đọc Mt 28,19-20.

8. Phúc âm Mátthêu có nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không? Ba Ngôi có tương quan với nhau và với chúng ta không? Đọc Mt 3,16; 5,48; 10,20; 11,25-27; 12,28. 32; 16,27; 24,36...

9. Chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Nhân danh nghĩa là gì?

10. Chúa Giêsu ở với Giáo hội mọi ngày cho đến tận thế (28,20). Theo Phúc âm Mátthêu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần có ở với chúng ta không?