Giáo xứ Sao Mai: Thứ Năm Tuần Thánh

WGPSG -- “Qua việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Ngài đã thiết lập Hội Thánh của Ngài là đạo yêu thương”. Đó là lời của cha Đa Minh Đinh Văn Vãng trong Thánh lễ rửa chân được cử hành lúc 17g Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29-3-2018 tại nhà thờ Sao Mai.

Đoàn rước cuối nhà thờ từ từ tiến lên trong sự tôn nghiêm với Thánh Giá nến cao, mười hai tông đồ, các em tung hoa, các em lễ sinh, cùng hai cha đồng tế là cha chánh xứ Đa Minh và cha phó Giuse Vũ Quang Trường. Tham dự Thánh lễ có quý soeur, HĐMV, các hội đoàn, và cộng đoàn giáo dân.

Trong bài giảng, cha Đa Minh chia sẻ: Trong bữa tiệc ly có ba điều Hội Thánh muốn nói với chúng ta. Tất cả đều xoay quanh việc chính yếu của đạo Công giáo, đó là cách yêu thương, và sống với tình yêu thương như thế nào.

- Tình yêu được Đức Giêsu thực hiện và Ngài mời gọi tất cả các môn đệ trong đó có các tín hữu. Tình yêu không chỉ trên môi miệng mà là hành động, chính Đức Giêsu đã thực hiện cho chúng ta. Hành động rửa chân cho môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau, điều mà Phêrô không thể chấp nhận được vai trò của Đức Giêsu như một người nô lệ: "Thầy mà lại rửa chân cho con sao?". Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh không hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu". "Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy". Đức Giêsu rửa chân cho các tông đồ, trong đó có Giuđa, người đã bị ma quỷ gieo vào lòng, ra đi trong bóng tối. Sau khi chấm chung đĩa với Đức Giêsu, Giuđa phản bội và bán Chúa với giá chỉ ba mươi ngàn. "Không phải tất cả anh em đều sạch". Đức Giêsu biết Giuđa sẽ nộp Người. Vì yêu thương nên Đức Giêsu đã cảnh tỉnh Giuđa, nhưng Giuđa vẫn ngoan cố nộp Đức Giêsu cho các thượng tế bằng cái hôn. Đức Giêsu biết giờ đã đến và phải trở về cùng với Thiên Chúa.

- Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ là tình yêu thương đối với mọi người. Ngài sẵn sàng chịu chết vì chúng ta, và dạy chúng ta cũng phải biết tiếp nhận mọi người. Yêu thương là để tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả và yêu mến chia sẻ bác ái những người đau yếu, bệnh hoạn.

- Đức Giêsu ý thức được tầm quan trọng của lẽ đạo. Đức Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, là Mình và Máu Chúa đã đổ ra để cứu chuộc muôn dân. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta cùng nhau kính dâng lên Chúa Cha của lễ cao quý đã hiến thân mình là Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện và tích cực góp phần, để trở nên gương sáng.

Nghi thức rửa chân

Cha Đa Minh rửa chân cho các môn đệ và phát bánh. Cha Đa Minh đốt con chiên để tượng trưng cho việc hiến tế trong ngày lễ Vượt Qua.

Sau đó là phần đọc lời nguyện, dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g. Mọi người ra về trong an vui của tình thương, và không quên lời chia sẻ của cha Đa Minh.

Gx. Sao Mai: Thứ Năm Tuần Thánh