Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa 14

WGPSG -- Nhằm giúp các bạn trẻ có điều kiện thăng tiến bản thân về kiến thức nhà đạo và văn hóa, hầu sau này trở thành người hữu ích cho Giáo hội và xã hội, ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa 14 vào lúc 19g00 tối thứ Ba, ngày 02.01.2018.

Khóa 14 gồm các lớp:

1/ Học hỏi 52 đề tài “Đồng hành cùng các gia đình trẻ” vào lúc 20g15 tối thứ Năm hằng tuần.

2/ Mở 72 lớp học miễn phí  từ Văn hóa, Nhà đạo, Năng khiếu, Kỹ năng, Hướng nghiệp và huấn nghệ dành cho mọi người trẻ, không phân biệt tôn giáo, giáo xứ...

Các lớp sẽ nhận học viên đến hết ngày 02.01.2018.

Đề nghị các bạn trẻ muốn theo học, xin theo dõi chương trình đính kèm và đăng ký.

Ban MVGT giáo hạt Xóm Mới trân trọng thông báo.