Gx. Tân Trang: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

WGPSG -- “Xin các Các Thánh Tử Đạo giúp chúng ta biết noi gương các Ngài, giữ vững đức tin trước những cạm bẫy, thách đố trong thế giới chúng ta đang sống”.

Trên đây là lời nguyện ước của cha Giuse Đinh Văn Thọ - chánh xứ Tân Trang - mở đầu Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV GX), được cử hành vào lúc 17g45 ngày 18/11/2017 tại giáo xứ Tân Trang, hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Antôn Hoàng Văn Lợi - Giáo phận Kon Tum. Cùng hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các quí chức còn có sự hiện diện của quí soeur, quí hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cung nghinh ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua các chặng, suy tôn nhân đức các Ngài. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng cách sốt sắng, vào lúc 17g10 ngày 17/11, quí chức trong HĐMV giáo xứ đã tham dự buổi tĩnh tâm, học hỏi nhân đức của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do cha sở Tân Trang giảng phòng.

Trong phần giảng lễ, cha Antôn khởi đầu bằng lời bài hát: “Đây bài ca ngìn trùng, dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm đượm máu hồng, từng bao người anh dũng, tiến lên hy sinh vì tình yêu”. Bài ca nghìn trùng đó đã tiếp nối cho các thế hệ con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, máu của các Ngài đã tuôn chảy nơi ông bà anh chị em, nơi tất cả dòng máu “con Lạc cháu Hồng”. Tổ tiên chúng ta là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã học và sống trọn đời mình theo mẫu gương tình yêu nơi cây thập giá mà Thầy Giêsu đã làm “Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Các ngài chấp nhận khổ hình, chấp nhận cái chết để bảo vệ đức tin của mình, không oán hận. Yêu thương và tha thứ, mong được tô điểm cho Đạo Tình Yêu của Đức Kitô. Dòng máu kiêu hùng đó tuôn chảy mãi qua các thế hệ con cháu các ngài; tuy chúng ta không  phải đổ máu để bảo vệ đức tin nhưng chúng ta hy sinh bằng chính đời sống của mình để loan báo Tin Mừng, làm chứng cho tình yêu, qua việc chúng ta dám chết đi những tham lam, ích kỷ trong con người chúng ta, xa lánh những thú vui trần tục, cạm bẫy mà chúng ta đối diện hằng ngày. Sống bác ái, yêu thương, công bằng xứng đáng là môn đệ của Thầy Giêsu, để mọi người nhận biết có một Đạo, đó là Đạo Yêu Thương.

Là quí chức trong HĐMV GX, chúng ta hãy tận tụy học hỏi nhân đức phục vụ của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà quí chức đã nhận làm bổn mạng. Tận tụy phục vụ trong yêu thương, hiệp nhất trong ơn gọi của mình, để góp phần vào sự thăng tiến của giáo xứ, không những chỉ trong giáo xứ mà còn phải lan tỏa xa hơn nữa, để mai này, mỗi người chúng ta nói với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: con là dòng máu của các Ngài, con đã thực hiện lời các Ngài đã truyền lại cho chúng con.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Chủ tịch giáo xứ đã thay mặt HĐMV ngỏ lời tri ân đến quí cha, quí soeur, quí đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ. Đồng thời nói lên niềm vui khi được giáo xứ tín nhiệm, và luôn xác tín công việc phục vụ này cũng là ơn gọi mà Thiên Chúa giao cho mỗi thành viên trong HĐMV.

Thánh lễ được khép lại vào lúc 18g45 cùng ngày. Sau đó, cộng đoàn tiến ra đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam niệm hương, dâng kinh nguyện và lời nguyện xin các Ngài cầu thay nguyện giúp cho cộng đoàn giáo xứ luôn giữ trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, để sau cuộc lữ hành trần thế cũng được chung hưởng hạnh phúc với các Ngài nơi Thiên Quốc.

Gx. Tân Trang: Mừng bổn mạng HĐMVGX