Mẹ Maria: Nữ Tỳ của Chúa được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa

Chào bé,

Khi ông Adong và bà Evà phạm tội, họ trở nên nô lệ của tội lỗi. Để cứu ông bà và con cháu của họ, Thiên Chúa nói với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy.” Trong lời nguyền rủa con rắn, Thiên Chúa cũng hứa với hai ông bà đấng cứu độ sẽ là con cháu của họ, thuộc giống loài người như họ.

Khi thời giờ đã đến để đấng cứu độ được sinh ra, Thiên Chúa sai sứ thần của Ngài đến với một trinh nữ, tên là Maria. Thiên Chúa muốn bà cưu mang đấng cứu độ và vì Thiên Chúa là Đấng rất yêu thương và tôn trọng chúng ta, Người không làm một điều gì đến chúng ta mà không có sự đồng ý của chúng ta.

Vì cô gái Maria trả lời với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”, Ngôi Hai Thiên Chúa được nhập thể, mang lấy thân phận con người từ lòng Trinh Nữ Maria.

Lời “xin vâng” của cô gái Maria làm cả triều thần thiên quốc vui mừng.

Lời “xin vâng” của Mẹ Maria, kéo dài trong suốt cuộc đời Mẹ. Khi Chúa Giêsu rời gia đình để đi rao giảng, khi Chúa Giêsu bị người ta chống đối, khi Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, lời “xin vâng” này dẫn Mẹ tới đứng dưới cây thập giá để cùng với Chúa Giêsu, cứu rỗi con cháu ông Adong và bà Evà.

Vì sự vâng lời tuyệt đối của Mẹ, Thiên Chúa tôn vinh Ngài làm Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta nữa. Tôn sùng Đức Mẹ Maria nghĩa là bắt chước gương Mẹ. Tôn sùng Mẹ cách này luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ. Không có gì làm Mẹ vui mừng hơn là Chúa Giêsu, con Mẹ, được yêu mến và vâng theo.

Nào, bé đã sẵn sàng chưa? Hãy click vào dòng chữ dưới đây, và tìm hiểu "Mẹ Maria: Nữ Tỳ của Chúa được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa" nhé…

Mẹ Maria: Nữ Tỳ của Chúa được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa