Cuộc Đời Thơ Ấu của Chúa Giêsu

Khi Ông Ađam và bà Evà phạm tội, Thiên Chúa hứa sẽ cứu giúp họ: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (Sáng Thế 3, 15)

Qua các thời đại, Thiên Chúa gời các ngôn sứ để nuôi dưỡng trong lòng dân Chúa lòng ước ao để đón mừng Đấng Mêsia. Từ thời Vua Đavít cho đến thời Chúa Giêsu, Đấng Mêsia có hai nét đặc trưng trong sự ao ước của người dân Do-thái thời ấy: 1) Họ đang mong chờ một người uy phong lẫm liệt, một siêu nhân 2) và Đấng Mêsia sẽ đánh đổ dân ngoại bang Rôma và giải phóng dân Chúa.

Khi Chúa Giêsu sinh ra, người ta không ngờ Ngài chính là Con Một của Thiên Chúa Cha. Và người ta không bao giờ có thể tưởng tượng được Thiên Chúa lại mặc lấy xác phàm của họ.

Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể, yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài mặc lấy thân xác yếu đuối của chúng ta để chúng ta được trở nên giống Thiên Chúa.

Chúa Giêsu sống cuộc đời thơ ấu vâng lời Thánh Giuse và Mẹ Maria nhờ đó Ngài lớn lên trong khôn ngoan, khiêm nhường, và đầy đức hạnh.

Khi em sống tuân theo những điều Chúa dạy, em được lớn lên mỗi ngày một hơn trong ơn nghĩa Chúa. Được coi như là con cái của Đấng Tối Cao trong Chúa Giêsu là một hồng ân mà hết thảy các vị thánh trên tầng trời sẽ không bao giờ ngừng để giúp em. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và gìn giữ chúng ta kỹ lắm. Khi mỗi một người chúng ta sinh ra, Ngài cử một Thiên thần bản mệnh để bảo vệ và dẫn dắt ta. Em có nhớ xin ngài giúp đỡ không?

Em hãy xin thiên thần bản mệnh của em giúp để em học hiểu biết về Chúa Giêsu nhiều hơn.

http://www.paolinevn.org/jclub/games/memoryadv/jesuslife_infancy.html