Qua kinh Môi Côi trở nên giống Chúa Giêsu hơn

“Từ thuở niên thiếu, lời kinh Kinh Mân Côi đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi... Kinh Môi Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu; nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ…. Kinh Môi Côi là lời kinh tôi ưa thích. Một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu qua vẻ đơn sơ và chiều sâu của nó.”

Bạn có biết ai đã nói câu nói trên không?

Người nói câu trên là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lá thư ngài viết Về Kinh Môi Côi.

Trong Kinh Môi Côi, chúng ta lập đi lập lại Kinh Kính Mừng để làm tăng thêm ước muốn và khao khát của chúng ta cho Chúa Giêsu, Đấng Đức Maria đã cưu mang trong lòng cũng như khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta thích lặp đi lặp lại lời tỏ tình yêu. Trong lời kinh“Và Giêsu, con lòng Bà gồm phước lạ”, chúng ta kêu Danh Thánh Chúa Giêsu, con của Đức Maria vì Mẹ đã đón nhận lời mời của Thiên Chúa Cha để cưu mang Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ của toàn thế giới và vũ trụ.

Trong Kinh Môi Côi, chúng ta cầu xin Mẹ giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Khi suy ngẫm về Kinh Môi Côi, chúng ta bước vào trường học của Đức Maria để Mẹ dạy chúng ta về Chúa Giêsu vì Mẹ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu, đồng hành với Chúa Giêsu và cùng chịu khổ với Chúa Giêsu dưới cây thánh giá.

Đọc Kinh Môi Côi là suy niệm các mầu nhiệm của Phúc Âm vì thế Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có nói “Kinh Môi Côi không thay thế việc đọc Thánh Kinh, lectio divina; trái lại, Kinh Môi Côi giả định trước và cổ võ việc đọc Thánh Kinh.”

Để Kinh Môi Côi “không gây ra sự buồn chán do việc chỉ đơn thuần hồi tưởng lại điều gì đã biết quá rõ”, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắn nhủ chúng ta “sau khi xướng lên mầu nhiệm và công bố Lời Chúa,” nên có một thời gian thinh lặng “thích đáng để tập trung chú ý vào mầu nhiệm liên hệ, trước khi chuyển sang việc đọc kinh.”

Không suy ngẫm về các mầu nhiệm của Kinh Môi Côi nhưng chi đọc Kinh Kính Mừng như con vẹt “là bóp méo hoàn toàn ý nghĩa và công dụng của Kinh Môi Côi.”

Vì việc suy ngẫm các mầu nhiệm đem ý nghĩa hoàn hảo đến mục đích của Kinh Môi Côi, bạn có thể đọc ít chục Kinh Môi Côi và giành nhiều thời gian hơn để suy niệm về mầu nhiệm của Kinh Môi Côi. Lời Kinh Kính Mừng của bạn sẽ làm Mẹ rất hài lòng vì bạn nghĩ đến Chúa Giêsu, người Con rất yêu dấu của Mẹ Maria.

Mong bạn qua game nhỏ này, học biết thêm về các mầu nhiệm của Kinh Môi Côi.