Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến cùng

"Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Gioan 3,16)

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người để ban ơn tha tội cho chúng ta, để chúng ta được chỉa sẻ vào đời sống của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu luôn vâng lời Chúa Cha và đã lập nên bí tích Thánh Thể để chúng ta có sự sống của Chúa. Mỗi khi chúng ta rước lễ, chúng ta nhớ Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi đã sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá và trao ban cho chúng ta Mình và Máu Thánh của Ngài. Mình và Máu Thánh của Chúa là thức ăn cho linh hồn chúng ta. Ai ăn Bánh Bởi Trời thì có sự sống đời đời.

Bắt đầu chơi game: tại đây