Gx. Sao Mai: Mừng lễ Mẹ lên trời

WGPSG -- “Mẹ đã cùng với Chúa chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sau cuộc sống ở thế gian, Mẹ được đặc ân lên trời cả hồn và xác”. Đó là lời chia sẻ của Cha chánh xứ Đa Minh Đinh Văn Vãng trong Thánh lễ mừng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời được tổ chức lúc 17g30 thứ Ba, ngày 15-8-2017 do Cha chánh xứ chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Đa Minh Nguyễn Xuân Hùng, Giáo phận Kontum; cha Đa Minh Nguyễn Xuân Ban, dòng Seledieng Don Bosco. Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, các hội đoàn trong giáo xứ và cộng đoàn giáo dân.

Giáo xứ Sao Mai đã được Cha già cố Phaolô Lê Nguyên Kỷ thành lập, nhận Đức Maria Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng của giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cha Đa Minh làm phép Thánh giá nến cao và chiêng để dùng trong phụng vụ. Đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh; đến bàn thờ Đức Mẹ, cha chủ tế dâng hương tượng Đức Mẹ.

Cha Đa Minh chia sẻ về cuộc đời Mẹ Maria: Mẹ thuộc dòng dõi Adam, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyện Tội, và Trọn đời đồng trinh. Mẹ được Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã cưu mang nơi cung lòng Ngôi Hai Thiên Chúa với hai tiếng Xin Vâng. Mẹ đã cùng với Chúa chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sau cuộc sống ở thế gian, Mẹ được đặc ân lên trời cả hồn và xác.

Ngày 1-11-1950, Đức Thánh Cha đã long trọng tuyên bố. Đức Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn đời đồng trinh được mừng kính hằng năm. Mệnh lệnh của Mẹ là hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt, và tôn sùng trái tim Mẹ.

Cuối lễ, đại diện cho cộng đoàn, ông Chủ tịch HĐMV dâng lời tri ân và cảm tạ cha chánh xứ và quý cha sức khỏe trong hồng ân Chúa.

Cha Đa Minh cám ơn quý cha, quý xơ, các hội đoàn và chúc mừng các bà, các chị nhận Mẹ Maria làm bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Quý cha chụp hình lưu niệm với các hội đoàn.

Gx. Sao Mai: Mẹ lên trời 2017