Gx. Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Mông Triệu

WGPSG -- “Mẹ Maria là hy vọng, Mẹ Maria là vinh dự, là  bóng mát dịu hiền cho cuộc đời khô cháy của chúng ta”. Đó là lời chia sẻ của Cha Phó Giuse trong Thánh lễ trọng thể Mừng kính Đức Mẹ Mông Triệu, bổn mạng giáo họ Mông Triệu  được cử hành lúc 17g30 ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại nhà thờ giáo xứ Tân Việt.

Thánh lễ do Cha Phó Giuse chủ tế cùng với sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa.

Đầu lễ, cha chủ tế nói: Trong niềm hân hoan mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo họ Mông Triệu và bổn mạng một số các chị em, chúng ta cùng tạ ơn và chúc mừng nhau.

Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ: Mẹ Maria là hy vọng, Mẹ Maria là vinh dự, là bóng mát cho cuộc đời khô cháy của chúng ta, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ với những quyết tâm sẽ bắt chước các gương mẫu sống của Mẹ trong sự khiêm tốn thực thi ý Chúa để được về trời với Mẹ.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần dâng của lễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15.

Mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cho chúng con cố gắng sống như Mẹ, yêu mến và vâng phục như Mẹ  để cùng được về Trời với Mẹ.

Gx. Tân Việt: Lễ Đức Mẹ Mông Triệu