Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Thêm Sức

WGPSG -- “Chúa Thánh Thần hằng ao ước được ở trong chúng con và đồng hành cùng chúng con cả cuộc đời. Vì vậy, chúng con phải chuẩn bị tâm hồn, thể xác, cuộc đời của mình để cho Chúa Thánh Thần ngự”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình - nhân dịp ngài về giáo xứ Tân Định dâng Thánh lễ tạ ơn và ban bí tích Thêm Sức cho 61 thiếu nhi vào chiều ngày 03.6.2017. Đồng tế với ngài có cha sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, cha Gioan Chu Văn Yên - Thư ký Tòa Giám mục Thái Bình, và quý cha phó giáo xứ Tân Định.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 61 em nhận bí tích còn có quý vị đỡ đầu, quý phụ huynh cùng đông đảo giáo dân.

Sau lời chào mừng Đức cha của cha sở, Đức cha Phêrô nhắn nhủ các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức: “Lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đó là một hồng ân lớn lao, Ba Ngôi Thiên Chúa sắp ngự xuống trong lòng các con một cách tràn đầy; quý cha và cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng và cầu nguyện cho các con và gia đình”.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô chia sẻ với các em: “Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con trở thành những chiến sĩ của Chúa, những người trưởng thành của xã hội, những công dân tốt của đất nước”. Ngài cũng nhắc lại cho các em về Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng kiện toàn mọi sự. Chúng ta tin có Chúa Thánh Thần là nhờ Chúa Giêsu giới thiệu. Ngài là nguồn mọi ơn lành chứ không phải chỉ có 7 ơn như chúng ta thường nghe. Như vậy, những cái chúng ta có, ngoại trừ tội lỗi, đều là ơn nhưng không của Chúa, là quà tặng của Chúa Thánh Thần.

Sau bài giảng, Đức cha cử hành các nghi thức ban bí tích Thêm Sức cho các em qua các bước sau: Cha sở giới thiệu các ứng viên với Đức cha và các em tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội - Đức cha đặt tay trên các ứng viên và cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên các em - Đức cha xức dầu thánh trên trán từng ứng viên trong lúc người đỡ đầu đặt tay trên vai phải các em.

Cuối lễ, vị đại diện phụ huynh ngỏ lời cảm ơn Đức cha, quý cha, các thành phần Dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc, các em đua nhau lên chụp hình kỷ niệm với Đức cha Phêrô, quý cha đồng tế và Hội đồng Mục vụ.

Gx. Tân Định: Thánh lễ Thêm Sức